Vyjádření Předsednictva Studentské komory Rady vysokých škol ke Společnému prohlášení nejvyšších ústavních činitelů České republiky ze dne 18. října 2016

Předsednictvo Studentské komory Rady vysokých škol (P SK RVŠ) tímto vyjadřuje své značné znepokojení nad Společným prohlášením nejvyšších ústavních činitelů České republiky ze dne 18. října reagující na návštěvu Jeho Svátosti, tibetského duchovního vůdce, Dalajlámy v České republice při příležitostí konání konference Forum 2000 a setkání vrcholných českých politiků s jeho osobou.

Usnesení k aktuální situaci v rámci financování VŠ

Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) apeluje na vedení českých VŠ, aby doplatek pro letošní rok ve výši zhruba 260 milionů Kč z rozpočtu MŠMT byl promítnut do mezd akademických pracovníků. SK RVŠ oceňuje dlouhodobou snahu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové o stabilizaci rozpočtu veřejných vysokých škol. Přes určitý posun aktuálně dojednaná částka … Continue reading »

Usnesení Předsednictva Studentské komory Rady vysokých škol k perzekucím v akademickém prostředí v Turecku

Předsednictvo Studentské komory Rady vysokých škol (P SK RVŠ) se znepokojením sleduje aktuální politické dění v Turecku. Vyslovuje důraznou kritiku především k probíhajícím perzekucím v akademickém prostředí. Demokratické principy nesmí být pošlapávány ani v nastalé situaci.

Usnesení k financování VŠ v rámci aktuálního návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2017

Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) upozorňuje na dlouhodobé podfinancování českého vysokého školství. Kvalitní vzdělání je jedním ze základních pilířů vyspělé demokratické společnosti a stagnaci či dokonce pokles ve financování této oblasti, navíc v době ekonomického růstu, považuje SK RVŠ za nepřijatelné.

Usnesení k nefunkčnosti Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) považuje za skandální, že pracovníci úřadu místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka stále nedokázali zajistit funkčnost Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI), u kterého byl ukončen provoz ke dni 31. 5. 2016.

Usnesení Předsednictva Studentské komory Rady vysokých škol k financování VŠ v rámci aktuálního návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2017

Předsednictvo Studentské komory Rady vysokých škol (P SK RVŠ) je hluboce zklamáno aktuální výší prostředků na vzdělávání v návrhu státního rozpočtu pro rok 2017. Velmi pobuřující je stav, kdy by se měl nadále prohlubovat finanční deficit již tak dlouhodobě podfinancovaného českého vysokého školství, které v současné době balancuje na hraně udržitelnosti.

Usnesení Předsednictva Studentské komory Rady vysokých škol k zakotvení Mezinárodního dne studentstva v názvu státního svátku dne 17. listopadu

Dne 19. 4. 2016 byla přítomnými členy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR zamítnuta již jednou schválená novela zákona č. 245/2000 Sb.,  o státních svátcích, na základě které měl být rozšířen stávající název státního svátku 17. listopadu nazvaného „Den boje za svobodu a demokracii“ o termín „Mezinárodní den studentstva“.

Usnesení Předsednictva Studentské komory Rady vysokých škol k výsledku hlasování PSP ČR o změně názvu státního svátku 17. listopadu

Studentská komora Rady vysokých škol dlouhodobě usiluje o přejmenování státního svátku 17. listopadu na Mezinárodní den studentstva – obdobně, jak je tomu v mezinárodním prostředí již od roku 1941. Tento odkaz souvisí s připomínkou tragických událostí, ke kterým  došlo v období od 28. října do 17. listopadu 1939 v tehdejším Protektorátu Čechy a Morava a které vyvrcholily smrtí studenta … Continue reading »

Usnesení Předsednictva Studentské komory Rady vysokých škol k aktuální situaci na Slovensku

Předsednictvo Studentské komory Rady vysokých škol rozumí obtížné situaci slovenského vysokého školství a staví se za požadavky vyřčené Študentskou radou vysokých škôl. Financování vysokých škol je otázkou, která trápí nejen slovenskou akademickou obec, ale také české vysoké školství. Podfinancování vysokého školství vede k omezení přístupu ke vzdělání. Nejen s financováním souvisí také kvalita studia na … Continue reading »

Usnesení Předsednictva Studentské komory Rady vysokých škol k tzv. „kauze prof. Sykové“

Předsednictvo Studentské komory RVŠ vydává stanovisko k tzv. „kauze prof. Sykové“, na kterou upozornili Reportéři ČT (reportáž Obchod s nadějí, odvysílaná Českou televizí 9. 11. 2015) v souvislosti s rozhodnutím Komise pro etiku vědecké práce AV ČR ze dne 7.3.2016, ve kterém Komise v závěru stanoviska uvádí: „Ve vztahu k Etickému kodexu lze aplikaci kmenových buněk mimo klinickou … Continue reading »