Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila ve třetím čtení poslanecký návrh o rozšíření okruhu státních pojištěnců v oblasti zdravotního pojištění o studenty doktorských studijních programů.

Dnes proběhlo ve Sněmovně hlasování o návrhu na rozšíření okruhu státních pojištěnců v oblasti zdravotního pojištění o studenty doktorských studijních programů, přičemž tento návrh poslankyně Vlasty Bohdalové byl schválen!

Studentská komora Rady vysokých škol uspořádala odborný seminář Mezinárodní den studentstva v historickém kontextu

Studentská komora Rady vysokých škol uspořádala odborný seminář Mezinárodní den studentstva v historickém kontextu

Dnes proběhl na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (PSP ČR) odborný seminář Mezinárodní den studentstva v historickém kontextu. Ten uspořádala Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) v rámci aktivit k přejmenování státního svátku 17. listopadu na „Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva“ zejména pro poslance. Záštitu nad seminářem převzali předseda PSP ČR Jan … Continue reading »

Předsednictvo SK RVŠ je pobouřeno návrhem rozpočtu na rok 2017!

Předsednictvo SK RVŠ je pobouřeno návrhem rozpočtu na rok 2017!

Lze vůbec pěstovat vzdělanost české společnosti bez důstojných prostředků na vysoké školství? Tato otázka tíží v současné době hlavu asi nejednomu studentovi či akademikovi v České republice. Předsednictvo Studentské komory Rady vysokých škol se přidalo k pobouřeným hlasům, které reagují na situaci ohledně financování vysokého školství v této zemi. V usnesení, které přijalo dne 5. června … Continue reading »

Prohlášení Studentské komory Rady vysokých škol k hlasování Poslanecké sněmovny o názvu státního svátku 17. listopadu

Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) odsoudila výsledek hlasování Poslanecké sněmovny o změně názvu státního svátku 17. listopadu, který si ponechá původní označení a neponese v názvu připomenutí Mezinárodního dne studentstva. SK RVŠ opakovaně zdůraznila, že Mezinárodní den studentstva je jediným dnem mezinárodního významu, který má český původ, a proto vnímá výsledek jednání Poslanecké sněmovny … Continue reading »

Budoucnost slovenského vzdělání je ohrožena podfinancováním školství!

Předsednictvo Studentské komory Rady vysokých škol podpořilo Deklaraci slovenských školských odborů a připojilo se k jejím signatářům Předsednictvo Studentské komory Rady vysokých škol (SK RVŠ) se připojilo k signatářům Deklarace slovenských školských odborů a podporuje protestní akci, která se uskutečnila dne 19. dubna v Bratislavě.

Prohlášení studentské komory Rady vysokých škol k přejmenování státního svátku 17. listopadu na “Mezinárodní den studentstva a den boje za svobodu a demokracii“

Studentská komora Rady vysokých škol vítá přejmenování státního svátku 17. listopadu na “Mezinárodní den studentstva a den boje za svobodu a demokracii„, které včera na návrh bývalé ministryně spravedlnosti Heleny Válkové schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky.

Stop predátorským časopisům! Předsednictvo Studentské komory Rady vysokých škol vyzývá Radu pro výzkum, vývoj a inovace k neprodlené změně Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací

Předsednictvo Studentské komory Rady vysokých škol (SK RVŠ) vyzývá Radu pro výzkum, vývoj  a inovace (RVVI) k neprodlené změně Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací, která ve své stávající podobě umožňuje vědeckým organizacím získávat body za výstupy v tzv. predátorských časopisech a zároveň diskvalifikuje jiné relevantní vědecké výstupy.