Prohlášení Studentské komory Rady vysokých škol k hlasování Poslanecké sněmovny o názvu státního svátku 17. listopadu

Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) odsoudila výsledek hlasování Poslanecké sněmovny o změně názvu státního svátku 17. listopadu, který si ponechá původní označení a neponese v názvu připomenutí Mezinárodního dne studentstva. SK RVŠ opakovaně zdůraznila, že Mezinárodní den studentstva je jediným dnem mezinárodního významu, který má český původ, a proto vnímá výsledek jednání Poslanecké sněmovny … Continue reading »

Budoucnost slovenského vzdělání je ohrožena podfinancováním školství!

Předsednictvo Studentské komory Rady vysokých škol podpořilo Deklaraci slovenských školských odborů a připojilo se k jejím signatářům Předsednictvo Studentské komory Rady vysokých škol (SK RVŠ) se připojilo k signatářům Deklarace slovenských školských odborů a podporuje protestní akci, která se uskutečnila dne 19. dubna v Bratislavě.

Prohlášení studentské komory Rady vysokých škol k přejmenování státního svátku 17. listopadu na “Mezinárodní den studentstva a den boje za svobodu a demokracii“

Studentská komora Rady vysokých škol vítá přejmenování státního svátku 17. listopadu na “Mezinárodní den studentstva a den boje za svobodu a demokracii„, které včera na návrh bývalé ministryně spravedlnosti Heleny Válkové schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky.

Stop predátorským časopisům! Předsednictvo Studentské komory Rady vysokých škol vyzývá Radu pro výzkum, vývoj a inovace k neprodlené změně Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací

Předsednictvo Studentské komory Rady vysokých škol (SK RVŠ) vyzývá Radu pro výzkum, vývoj  a inovace (RVVI) k neprodlené změně Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací, která ve své stávající podobě umožňuje vědeckým organizacím získávat body za výstupy v tzv. predátorských časopisech a zároveň diskvalifikuje jiné relevantní vědecké výstupy.

Cenu Jana Opletala získali studenti Policejní akademie Kateřina Mazánková a Lukáš Miklas společně s jejím rektorem Josefem Salačem

Cena Jana Opletala, nejvyšší studentské ocenění v České republice, byla tento rok udělena studentům Policejní akademie Kateřině Mazánkové, Lukáši Miklasovi a jejímu rektorovi Josefu Salačovi. Hlavním důvodem pro udělení Ceny bylo hájení nezávislosti Policejní akademie proti politickým krokům Ministerstva vnitra, které měly za cíl direktivně omezit její autonomii. Jména laureátů byla zveřejněna v rámci Slavnostního … Continue reading »

Týden studentstva vyvrcholí 17. listopadu vzpomínkovým aktem v Žitné ulici a předáním Ceny Jana Opletala

Jako každým rokem i letos pořádá Studentská komora Rady vysokých škol 17. listopadu, při příležitosti Mezinárodního dne studenstva a Dne boje za svobodu a demokracii, v Žitné ulici u pamětní desky Jana Opletala a Václava Sedláčka vzpomínkový akt, jehož cílem je uctít památku studentů hájících akademické svobody a lidská práva. Jedná se zároveň o vyvrcholení … Continue reading »

Dne 17. listopadu 2015 proběhne Slavnostní předávání Ceny Jana Opletala

 V úterý 17. listopadu, u příležitosti Mezinárodního dne studentstva a Dne boje za svobodu a demokracii, se uskuteční Slavnostní předávání Ceny Jana Opletala, nejvyššího studentského ocenění v České republice. Udílení proběhne v prostorách Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Akci zaštítil předseda vlády Bohuslav Sobotka a zúčastní se jí mnoho významných osobností z oblasti veřejného i akademického života, … Continue reading »

Předsednictvo SK RVŠ vyzývá rektory, aby se 28. října neúčastnili slavnosti na Hradě

Tisková zpráva: Předsednictvo Studentské komory Rady vysokých škol (SK RVŠ) se 19. 10. 2015 usneslo, že vyslovuje podporu České konferenci rektorů (ČKR) v jejím Prohlášení k 28. říjnu 2015 na Pražském hradě ze dne 16. října tohoto roku a vyzývá členy ČKR k neúčasti na Předávání státních vyznamenání prezidentem republiky u příležitosti oslav 28. října.

Delegáti Studentské komory Rady vysokých škol striktně odmítli pozměňovací návrh týkající se změn statutu Policejní akademie

Na výjezdním zasedání v Mladé Boleslavi, které se uskutečnilo 9. – 11. 10. 2015, se Studentská komora Rady vysokých škol usnesla na tom, že důrazně odmítá jakýkoliv pozměňovací návrh k projednávané novele Zákona o vysokých školách směřující ke změně právního statutu Policejní akademie ČR v Praze, podle kterého by se Policejní akademie ČR měla stát organizační součástí … Continue reading »