Zástupci Visegrádské čtyřky a Rumunska jednali v Brně

Zástupci Visegrádské čtyřky a Rumunska jednali v Brně

Studentští zástupci skupiny V4+ (Česká republika, Slovenská republika, Maďarská republika, Polská republika a Rumunsko) usedli u jednacího stolu, kde sjednocovali svá stanoviska a postoje. Na programu jednání byly body týkající se vzdělávání, školství a lidských práv, z nichž budou zástupci výše zmíněných zemí vycházet a prosazovat je v rámci Evropské studentské unie (ESU).  Toto vrcholné … Continue reading »

Moderní technologie dobrého učitele nenahradí, mohou mu však být oporou, shodli se studenti vysokých škol

Moderní technologie dobrého učitele nenahradí, mohou mu však být oporou, shodli se studenti vysokých škol

Moderní technologie dobrého učitele nenahradí, mohou mu však být oporou, shodli se studenti vysokých škol. Nové technologie mohou pomoci zatraktivnit výuku na všech stupních vzdělávacího systému, dobrým pedagogům se však nevyrovnají. Vyplývá to ze závěrů Workshopu 3.0, který ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava a Ostravskou univerzitou v Ostravě uspořádala Studentská komora Rady vysokých škol.

Situace na Literární akademii je nepřijatelná, shodli se zástupci studentů

Národní reprezentace studentů se tvrdě postavila za akademická práva na Literární akademii, kde již několik týdnů trvá stávková pohotovost. Tu vyhlásili studující na základě nelegálního odvolání rektora, za kterým stojí jednatel akademie MUDr. Doležal. V reakci na tuto skutečnost položili své funkce všichni prorektoři, tudíž škola nemá své akademické vedení.