Přehled členů Výboru Ceny

►předsedkyně Výboru Ceny

Bc. Kateřina Mazánková, laureátka Ceny Jana Opletala 2015

 

►zástupci z řad akademických senátů vysokých škol České republiky

Bc. Petra Jílková, Dis., předsedkyně studentské komory Akademického senátu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Nikola Karasová, členka studentské komory Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

 

►osobnosti zastupující české vysokoškolské prostředí

Ing. Robert Plaga, Ph.D., náměstek po řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., předseda České konference rektorů

prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., předseda dozorčí rady Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“

 

►členové Studentské komory Rady vysokých škol

Gabriela Vojtičková, DiS., Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Ing. Miroslav Dragoun, Vysoká škola chemicko-technologické v Praze

Mgr. Jan Straka, Západočeská univerzita v Plzni

 

 

 

Více o Ceně Jana Opletala:

MANUÁL: Jak správně nominovat na Cenu Jana Opletala

Statut Ceny Jana Opletala

Výzva k předkládání návrhů na Cenu Jana Opletala 2017