Přehled členů Výboru Ceny

►předseda Výboru Ceny

Mgr. Zdeněk Ručka, Ph.D., laureát Ceny Jana Opletala 2012

►zástupci z řad studentů vysokých škol České republiky

Bc. Tomáš Bederka, Univerzita Karlova v Praze

Jakub Čermák, Vysoká škola polytechnická Jihlava

►zástupci z řad akademických senátů vysokých škol České republiky

Ing. Marek Lanč, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Pavel Liška, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

►osobnosti zastupující české vysokoškolské prostředí

Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D., ministryně školství České republiky

doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D, předseda Rady vysokých škol

prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., předseda Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“

►členové Studentské komory Rady vysokých škol

Denisa Madecká, Ostravská univerzita v Ostravě

Bc. Vlasta Hledíková, Masarykova univerzita v Brně

Ing. Martin Papež, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 

Zasedání Výboru Ceny proběhne 3. listopadu 2015 v historických prostorech Karolina.

 

Více o Ceně Jana Opletala:

MANUÁL: Jak správně nominovat na Cenu Jana Opletala

Statut Ceny Jana Opletala

Výzva k předkládání návrhů na Cenu Jana Opletala 2015

Začaly nominace na 7. ročník Ceny Jana Opletala