delegát/ka náhradník/ice
AAVŠ Christopher James Downs Aldin Johannes Muhovic
AMU Martina Ševčíková -
ČVUT Michal Farník Barbora Kultová
ČZU Hynek Roubík Markéta Drešlová
JAMU Daniela Zarodňanská Gabriela Vojtičková
JČU Filip Volf Vít Zeman
MENDELU Iveta Kopřivová Eliška Matyášová
MU Karel Doleček Damir Solak
OU Nelly Kubeczková Daniela Vozníková
PA ČR Kateřina Mazánková Matěj Urbánek
SLU Naděžda Glincová -
ŠA VŠ Tereza Havelková Anna Vystydová
TUL Zuzana Hrubošová Čeněk Jirsák
UHK Tomáš Dvořák Barbora Fišerová
UJEP David Moravec Veronika Podhajská
UK Michal Zima Štěpán Esterle
UNOB Bronislav Kolář Tomáš Kučera
delegát/ka náhradník/ice
UPCE Helena Rajtrová Ondřej Dobeš
UPOL Josef Kaštil Luděk Plachký
UTB Michaela Zacharová Petra Jílková
VFU Karolína Michalčáková Klára Konopáčová
VŠB-TUO Ondřej Herman Radana Kahánková
VŠE Lukáš Hulínský Martin Hammerbauer
VŠH Tereza Korejtková -
VŠCHT Mariana Hanková Miroslav Dragoun
VŠLG Eva Bonnová
VŠMVV František Stopka
VŠO Giancarlo Lamberti Karolína Buchalová
VŠPJ Martin Folejtar -
VŠSS Štěpán Doležel Gabriela Pilchová
VŠTE Tereza Veberová Lucie Bártová
VŠUP Vojtěch Kočí Martin Činčár
VUT Anna Kruljacová Eliška Jarmerová