• Legislativní komise (LK)

  Legislativní komise se zabývá právními otázkami vysokoškolského studia a fungování vysokých škol obecně. Poskytuje poradenské a informační služby studujícím i širší akademické veřejnosti. Zpracovává připomínky členek a členů SK RVŠ k legislativními návrhům.


  Složení LK ve stálém zasedání 2015-2017:
  Marek Hodulík (UPOL), předseda LK
  Dominik Gurín (MU), externí člen
  Lukáš Hulínský (VŠE)
  Lukáš Miklas, externí člen
  Samuel Zajíček (UK), externí člen

 • Komise pro doktorské studium (KDS)

  KDS se věnuje doktorskému studiu na českých vysokých školách. Do její agendy spadá i problematika financování výzkumu, vývoje a dalších tvůrčích činností a jejich propojení se vzděláváním. Věnuje se proto i otázkám studentské vědecké činnosti.


  Složení KDS ve stálém zasedání 2015-2017:
  Blanka Pančíková (VŠCHT), předsedkyně KDS
  Petr Baierl (ZČU), externí člen
  Miroslav Dragoun (VŠCHT)
  Aneta Hašková (OU)
  Petr Hermann (UPCE)
  Eva Hnátková (UTB)
  Marek Hodulík (UPOL)
  Barbora Janíková (ČVUT), externí členka
  Eva Komlossyová (UPOL)
  Jonáš Konývka (JAMU)
  Pavel Maxera (VUT)
  František Moulis (VŠCHT), externí člen
  Martin Papež (UTB)
  Václava Piorecká (ČVUT)
  Hynek Roubík (ČZU)
  Jan Straka (ZČU)
  Martin Šanda (UPCE), externí člen
  Markéta Šestáková (VŠTE)
  Jan Vácha (TUL)
  Jan Záhora (MENDELU)

 • Komise pro vysokoškolskou samosprávu (KVS)

  KVS se zabývá systematickým sledováním situace v akademické samosprávě – a rozvoje zejména studentského působení v samosprávných orgánech vysokých škol (akademické senáty, kolejní rady). Zaměřuje se na aktivní a efektivní spolupráci mezi SK RVŠ a akademickými samosprávami na úrovni vysokých škol a jejich fakult. Převzetím agendy Komise pro sociální a ekonomické záležitosti se KVS dále věnuje sociálním a ekonomickým aspektům studia na vysokých školách, zabývá se také uplatnitelnosti a zaměstnatelnosti absolventů vysokých škol a různými formami diskriminace v přístupu k vysokoškolskému studiu i v jeho průběhu. Do její agendy také spadá problematika financování vysokého školství.


  Složení KVS ve stálém zasedání 2015-2017:
  Naděžda Glincová (SLU), předsedkyně KVS
  Štěpán Esterle (UK)
  Jiří Haratek (VUT)
  Ondřej Haška, externí člen
  Aneta Hašková (OU)
  Bronislav Kolář (UO)
  Ladislav Lázňovský (VŠO)
  Denisa Madecká (OU)
  Kateřina Mazánková (PA)
  Václava Piorecká (ČVUT)
  Veronika Podhajská (UJEP)
  Kateřina Polínková (VŠB-TUO), externí členka
  Helena Rajtrová (UPCE)
  Matej Žitňanský (MU)

 • Sekce soukromých vysokých škol (SSVŠ)

  Orgánem SK RVŠ je také Sekce soukromých vysokých škol (SSVŠ), která reprezentuje zástupce a zástupkyně soukromých vysokých škol v SK RVŠ a zaujímá stanoviska ve věcech, které se týkají studujících těchto škol.


  Složení SSVŠ ve stálém zasedání 2015-2017:
  Tereza Kicková (AAVŠ), předsedkyně SSVŠ
  Aleš Černý (VŠH)
  Anton Evstigneev (ŠAVŠ)
  Vojtěch Kotek (AAVŠ)
  Olesya Krechun (VŠMVV)
  Ladislav Lázňovský (VŠO)
  Pavel Mačák (VŠLG)
  Silvie Mihaldová (VŠH)
  Ondřej Šín (VŠFS), externí člen
  Tomáš Veselý (BIVŠ)

 • Pracovní skupina pro PR (PRASK PR)

  PRASK PR pečuje o vnější obraz SK RVŠ a připravuje propagační a informační materiály. Věnuje se také aktualizaci webové stránky Komory. PRASK PR úzce spolupracuje s tajemníkem a tiskovým mluvčí SK RVŠ.


  Složení PRASK PR ve stálém zasedání 2015-2017:

 • Pracovní skupina pro zahraniční záležitosti (PRASK ZZ)

  PRASK ZZ se zabývá rozvojem mezinárodní spolupráce SK RVŠ, připravuje podkladové materiály pro zasedání Evropské studentské unie a dalších mezinárodních organizací a partnerských národních reprezentací. Pracovní skupinu řídí místopředseda pro zahraniční záležitosti.


  Složení PRASK ZZ ve stálém zasedání 2015-2017:
  Bronislav Kolář (UO), místopředseda pro ZZ, předseda PRASK ZZ
  Aleš Černý (VŠH)
  Tereza Kicková (AAVŠ)
  Vojtěch Kotek (AAVŠ)
  Olesya Krechun (VŠMVV)
  Matej Žitňanský (MU)


  Koordinátor pro ESU: Matej Žitňanský (MU)
  Koordinátorka pro EURODOC: Eva Hnátková (UTB)

 • PRACOVNÍ SKUPINA PRO KVALITU VE VYSOKÉM ŠKOLSTVÍ (PRASK Q)

  PRASK Q se věnuje studentskému zastoupení ve všech orgánech zajišťování kvality ve vysokém školství v ČR. Jejím posláním je koordinace a podpora studentských zástupců např. v hodnotících komisích Národního akreditačního úřadu a v Radách pro vnitřní hodnocení jednotlivých škol.


  Složení PRASK Q ve stálém zasedání 2015 - 2017:
  Matej Patrik Žitňanský (MU), předseda PRASK Q
  Hynek Roubík (ČZU)
  Josef Fontána (UK), externí člen
  Michal Zima (UK)
  Naděžda Glincová (SLU)
  Lukáš Koula (TUL)
  Aneta Hašková (OU)
  Štěpán Esterle (UK)

OBECNĚ O VNITŘNÍ ORGANIZACI

SK RVŠ se člení na komise, sekci soukromých vysokých škol a na pracovní skupiny.

Komise jsou odbornými poradními orgány Komory, jsou základními jednotkami pro přípravu věcné agendy činnosti SK RVŠ. Jsou zřizovány obvykle na začátku stálého zasedání (funkčního období). Komora tak určuje jejich počet, názvy, působnost a náplň činnosti. Výjimku tvoří Legislativní komise, která má charakter stálé komise. Předsedové komisí jsou členové předsednictva Komory.

Dalším orgánem, jehož předseda je členem předsednictva SK RVŠ, je Sekce soukromých vysokých škol.

Pracovní skupiny SK RVŠ nejsou jejími orgány, jedná se o volnější struktury, které se zabývají aktuálními tématy a agendami. Pracovní skupiny vedou jejich předsedové, kteří za činnost těchto skupin odpovídají předsednictvu.