• Legislativní komise (LK)

  Legislativní komise se zabývá právními otázkami vysokoškolského studia a fungování vysokých škol obecně. Poskytuje poradenské a informační služby studujícím i širší akademické veřejnosti. Zpracovává připomínky členek a členů SK RVŠ k legislativními návrhům.


  Složení LK ve stálém zasedání 2018-2020:
  Lukáš Hulínský (VŠE), předseda LK

 • Komise pro doktorské studium (KDS)

  KDS se věnuje doktorskému studiu na českých vysokých školách. Do její agendy spadá i problematika financování výzkumu, vývoje a dalších tvůrčích činností a jejich propojení se vzděláváním. Věnuje se proto i otázkám studentské vědecké činnosti.


  Složení KDS ve stálém zasedání 2018-2020:
  Iveta Kopřivová (MENDELU), předsedkyně KDS

 • Komise pro vysokoškolskou samosprávu (KVS)

  KVS se zabývá systematickým sledováním situace v akademické samosprávě – a rozvoje zejména studentského působení v samosprávných orgánech vysokých škol (akademické senáty, kolejní rady). Zaměřuje se na aktivní a efektivní spolupráci mezi SK RVŠ a akademickými samosprávami na úrovni vysokých škol a jejich fakult. Převzetím agendy Komise pro sociální a ekonomické záležitosti se KVS dále věnuje sociálním a ekonomickým aspektům studia na vysokých školách, zabývá se také uplatnitelnosti a zaměstnatelnosti absolventů vysokých škol a různými formami diskriminace v přístupu k vysokoškolskému studiu i v jeho průběhu. Do její agendy také spadá problematika financování vysokého školství.


  Složení KVS ve stálém zasedání 2018-2020:
  Naděžda Glincová (SLU), předsedkyně KVS

OBECNĚ O VNITŘNÍ ORGANIZACI

SK RVŠ se člení na komise a na pracovní skupiny.

Komise jsou odbornými poradními orgány Komory, jsou základními jednotkami pro přípravu věcné agendy činnosti SK RVŠ. Jsou zřizovány obvykle na začátku stálého zasedání (funkčního období). Komora tak určuje jejich počet, názvy, působnost a náplň činnosti. Předsedové komisí jsou členové předsednictva Komory.

Pracovní skupiny SK RVŠ nejsou jejími orgány, jedná se o volnější struktury, které se zabývají aktuálními tématy a agendami. Pracovní skupiny vedou jejich vedoucí, kteří za činnost těchto skupin odpovídají předsednictvu.