Upozornění na Výzvu k podávání návrhů na zařazení osob do Seznamu hodnotitelů 2/2018 - kategorie student
Studentská komora Rady vysokých škol se zabývá aktuální situací týkající se Lékařské fakulty Ostravské univerzity
Studentská komora Rady vysokých škol spolupořádala konferenci Nadace Hlávkových
Proběhlo výjezdní zasedání Studentské komory Rady vysokých škol
 • Naše vize

  Být akceschopnou reprezentací studentů a studentek českých vysokých škol na národní i mezinárodní úrovni.

 • Poslání

  Studentská komora RVŠ zastupuje všechny studenty a studentky vysokých škol v České republice. Prosazuje jejich zájmy na národní a mezinárodní úrovni. Usiluje o spolupráci mezi studujícími a vyučujícími, dialog s vládou České republiky a orgány veřejné správy, a o rozvoj akademické samosprávy.

 • Hodnoty a cíle

  Zachování a rozšiřování svobody studia a prohlubování kvality vzdělání, možnost co nejširší volby typu i obsahu studia, které bude mít odpovídající kvalitu.

  Podpora solidarity a rovného přístupu důstojné studium bez bariér na základě věku, pohlaví, zdravotního handicapu i sociálního postavení.

  Podpora a prohlubování spoluodpovědnosti za řízení a rozvoj vysokých škol, aktivní zapojení studujících do správy vysokého školství.

  Mezinárodní spolupráce, aktivní působení v mezinárodních organizacích.

Členové předsednictva a kontakty na ně

Vedení SK RVŠ

Delegáti a náhradníci v SK RVŠ, podle škol

Členové SK RVŠ

Vývoj studentské reprezentace od roku 1990

Historie SK RVŠ