Základní informace k Týdnu studentstva 2019

o akci

Studující napříč akademickými obcemi České republiky se zapojí k připomenutí si výročí 17. listopadu prostřednictvím akcí, které budou pořádat v rámci jednotlivých univerzit a měst. Podívejte se, o čem je Týden studenstva.

Připojte vaši akci k ostatním z celé České republiky

Jak se zapojit

Kontaktujte nás a připojte tak svou akci k Týdnu studentstva. Rozšíříme tak společně povědomí o studentských aktivitách a odkazu 17. listopadu.

Jednotlivé akce napříč Českou republikou. Připoj se!

Kalendář akcí

Podívejte se, jak přibývají jednotlivé akce k připomenutí 17. listopadu. Neváhejte se na ně vypravit! Týden studentstva vyvrcholí pietními shromážděními u Hlávkovy koleje a v Žitné ulici a slavnostním předáním Ceny Jana Opletala.

Programoví partneři Týdne studentstva