V první řadě je třeba vyplnit webový formulář. Na jeho základě budete nejdéle do tří dnů kontaktováni ohledně zahrnutí či nezahrnutí akce do Týdne studentstva. V případě přijetí budete požádáni o dodání podkladů pro webové stránky.

Kontaktní osoba:

Ing. Václava Piorecká

email: vaclava.piorecka@skrvs.cz

telefon: +420 604 786 056