Termín konání akce: 7. – 17. listopadu 2018

Rozsah akce: celorepubliková akce (možnost zapojení pro akademické senáty i studentské organizace)

Facebooková událost akce:

Popis akce

Akce spojené s připomenutím výročí k 17. listopadu. Studentky a studenti celé České republiky se zapojí k připomenutí si výročí událostí 17. listopadu prostřednictvím akcí, které budou pořádat v rámci jednotlivých univerzit a měst.

Grafika akce

Autorkou loga je studentka Ostravské univerzity v Ostravě Denisa Madecká, kdy její představou bylo propojit obor studia Jana Opletala s datem jeho úmrtí. Čtyři svislé pruhy symbolizují datum 11. 11, tedy den, kdy Opletal podlehl svým zraněním. Tvar loga připomíná EKG křivku, což je myšlenkový odkaz na Janova studia medicíny.

Co nabízí programové partnerství?

Programový partner si připraví v termínu vlastní akci, ať již kulturní, sportovní či vzdělávací, která bude organizovaný studenty, ale přístupná i veřejnosti. Náklady spojené s touto akcí nese partner. Na propagačních materiálech (letácích, webu, sociálních sítí) bude uvedeno, že se koná v rámci Týdne studentstva, který je koordinován SK RVŠ (akce má své logo).

Tuto akci programoví partneři musí SK RVŠ nahlásit do 31. října. SK RVŠ akci uvede na celorepublikovém programu a bude ji propagovat v rámci celé akce. Součástí programu bude i stručné představení všech programových partnerů, včetně jejich log a odkazu na web. O zapojení akce do Týdne studentstva rozhoduje SK RVŠ.

Seznam partnerů obdrží novináři na tiskové konferenci, bude uveden na webu, v závěrečné zprávě. Novináři si pak vybírají akce, kterých se zúčastní.

Programoví partneři budou moci vypracovat krátkou zprávu o průběhu akce, která bude součástí závěrečné zprávy. Zpráva o průběhu akce by měla obsahovat zhodnocení a výstupy akce.