Festa academica

Studentská unie UTB

Spolek absolventů a přátel MU

Studentská komora Akademického senátu MU

Masarykova univerzita

Univerzitní kino SCALA

Studentská unie UJEP

Studentská komora Rady vysokých škol

Nadační fond studentů FF MU