• Předseda a místopředsedové (užší předsednictvo)

  Předseda
  Michal Zima (Univerzita Karlova)
  michal.zima(at)skrvs.cz


  Místopředsedkyně pro organizaci a řízení
  Václava Piorecká (České vysoké učení technické v Praze)
  vaclava.piorecka(at)skrvs.cz


  Místopředseda pro zahraniční záležitosti
  Bronislav Kolář (Univerzita obrany)
  bronislav.kolar(at)skrvs.cz


 • Předsedové komisí

  Předseda Legislativní komise (LK)
  Marek Hodulík (Univerzita Palackého v Olomouci)
  marek.hodulik(at)skrvs.cz


  Předsedkyně Komise pro doktorské studium (KDS)
  Blanka Pančíková (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)
  blanka.pancikova(at)skrvs.cz


  Předsedkyně Komise pro vysokoškolskou samosprávu (KVS)
  Naděžda Glincová (Slezská univerzita v Opavě)
  nadezda.glincova(at)skrvs.cz


  Předsedkyně Sekce soukromých vysokých škol (SSVŠ)
  Tereza Kicková (Anglo-americká vysoká škola)
  tereza.kickova(at)skrvs.cz


 • Předsedové pracovních skupin

  Předseda Pracovní skupiny pro zahraniční záležitosti
  Bronislav Kolář (místopředseda pro zahraniční záležitosti)


  Předseda Pracovní skupiny pro PR
  -

 • Tajemnice komory

  -
  tajemnice(at)skrvs.cz