• Předseda a místopředsedové (užší předsednictvo)

  Předseda
  Michal Zima (Univerzita Karlova)
  michal.zima(at)skrvs.cz


  Místopředseda pro organizaci a řízení
  Karel Doleček (Masarykova univerzita)
  karel.dolecek(at)skrvs.cz


  Místopředseda pro zahraniční záležitosti
  Bronislav Kolář (Univerzita obrany)
  bronislav.kolar(at)skrvs.cz


 • Předsedové komisí

  Předseda Legislativní komise (LK)
  Lukáš Hulínský (Vysoká škola ekonomická v Praze)
  lukas.hulinsky(at)skrvs.cz


  Předsedkyně Komise pro doktorské studium (KDS)
  Iveta Kopřivová (Mendelova univerzita v Brně)
  iveta.koprivova(at)skrvs.cz


  Předsedkyně Komise pro vysokoškolskou samosprávu (KVS)
  Naděžda Glincová (Slezská univerzita v Opavě)
  nadezda.glincova(at)skrvs.cz