Ke stažení: SKRVS_080925_stanovisko-BKTV

Studentská komora Rady vysokých škol:

  1. není proti odstraňování závažných nedostatků v systému vysokoškolského vzdělávání České republiky
    a rozhodně se nestaví proti hledání optimální cesty k jejich nápravě
  2. nesouhlasí však s některými východisky a návrhy Bílé knihy:
  • přijetím poklesu veřejných zdrojů, vynakládaných na vysoké školství, jako nezvratné skutečnosti,
  • přerozdělení prostředků v neprospěch veřejných vysokých škol,
  • oslabením významu akademických senátů tím, že přestanou mít přímý vliv na volbu rektorů a děkanů,
  • oslabením podílu studujících v akademických senátech a změnou jejich chápání na pasivní klienty,
  • zpoplatněním studia.

3. přijme stanovisko také k dalším návrhům Bílé knihy po vypořádání připomínek
předsednictva SK RVŠ, zaslaných MŠMT.