Ke stažení: SKRVS_091105_FPR-ZCU

Studentská komora Rady vysokých škol

podporuje Prohlášení Předsednictva České konference rektorů k situaci na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni a Usnesení předsednictva Rady vysokých škol k situaci na ZČU v Plzni přijaté na 7. zasedání P RVŠ 15. 10. 2009,

oceňuje významnou roli studentů při odhalování závažných pochybení na FPR ZČU, zejména pak roli zástupců studentů v AS FPR ZČU, kteří opakovaně upozorňovali na některé dlouhodobé problémy na FPR ZČU,

důrazně varuje před zneužíváním situace na FPR ZČU k omezování pravomocí akademické samosprávy, zejména kontrolních funkcí akademického senátu,

vyzývá rektora ZČU, děkana FPR ZČU, Akreditační komisi a ministryni školství, mládeže a tělovýchovy, aby zajistili vytvoření podmínek, které umožní plnohodnotné studium těm studentům FPR ZČU, kteří studují řádně a při svém studiu se žádného podvodného jednání nedopustili ani se na něm nepodíleli.