Reforma terciárního vzdělávání 

 

 • Vytvořit poziční dokument k problematice financování VŠ
 • Připravit komplexní stanovisko k problematice FPS
 • Aktivně vstupovat do přípravy věcného záměru Zákona o vysokých školách
 • Aktivně se zapojit do IPn Kvalita a IPn Q-Ram

 

Fungování SK RVŠ

 

 • Dokončit základní informační materiály pro nové členky a členy
 • Vytvořit materiál pro výběrová řízení na nové členy a členky SK RVŠ
 • Nadále zvyšovat participace externích členů a členek na činnost SK RVŠ
 • Vypracovat organizační schéma řízení SK RVŠ
 • Zajistit podmínky pro samostatné a efektivní fungování komisí, sekce (a případně účelových pracovních skupin)

 

Externí spolupráce

 

 • Zintenzivnit zapojení do projektu Bologna Experts a zapojit se do přípravy nového projektu
 • Zintenzivnit a systematizovat spolupráci s Akreditační komisí
 • Udržovat přehled o studentských organizacích v ČR a dle možností navazovat spolupráci

 

Zahraniční spolupráce

 

 • Reprezentovat SK RVŠ na jednáních ESU, EURODOC, V4+
 • Proaktivně komunikovat a spolupracovat s ESU, EURODOC a v rámci skupin V4+ a SEI
 • Uspořádat V4+ seminář
 • Zapojit se do projektů, pracovních skupin ESU a EURODOC, spolupracovat na řešení konkrétních úloh a distribuovat informace mezi ESU, Eurodocem a SK RVŠ

 

Plán činnosti SK RVŠ na rok 2011