Na první – ustavující – schůzi SK RVŠ ve stálém zasedání 2012 – 2014 zvolili členové a členky vedení komory v následujícím složení:

Předseda

Miroslav Jašurek (UK)

Místopředseda pro organizaci a řízení

Michal Melichárek (AAVŠ)

Místopředseda pro zahraniční záležitosti

Ondřej Lébl (UHK)

Předseda Legislativní komise

Marek Hodulík (UPOL)

Předseda Komise pro sociální a ekonomické záležitosti

Dominik Dvořák (UJEP)

Předseda Komise pro vědeckou a tvůrčí činnost

Petr Baierl (ZČU)

Předseda Komise pro vysokoškolskou samosprávu

Ján Salanci (MENDELU)

Schůze proběhla ve čtvrtek 19. ledna 2012, zúčastnili se jí zástupci a zástupkyně 31 vysokých škol. Informace o novém složení SK RVŠ, jejích komisích a pracovních skupinách budou v průběhu nadcházejících dní aktualizovány i na těchto stránkách.

O SK RVŠ:

Studentská komora Rady vysokých škol je národní reprezentací vysokoškolských studentek a studentů českých vysokých škol.

Hájí zájmy studujících v jednáních s orgány státní správy i samosprávy (Parlament ČR, ministerstva, kraje) a zastupuje české studentky a studenty v mezinárodních organizacích jako Evropská studentská unie (ESU) nebo Evropská federace doktorandů (EURODOC).

Je součástí Rady vysokých škol, reprezentace akademických obcí vysokých škol. V současné době sdružuje všech 28 veřejných a státních vysokých škol a 9 soukromých vysokých škol.

Kontakt pro tuto zprávu:

Heda Čepelová

tajemnice a tisková mluvčí

tel.: +420 731 072 634

e-mail: tajemnice@skrvs.cz