Tisková zpráva, v Praze dne 3. února 2012

Zástupci a zástupkyně SK RVŠ ve čtvrtek 1. února jednali s představiteli vládní TOP 09 o připravované vysokoškolské reformě. Obě strany se shodly na několika důležitých bodech, například na tom, že zavedení školného je v navrhované podobě nepřijatelné, stejně jako plánované omezení autonomie veřejných vysokých škol a jejich samosprávy.

Studující pozvala na společné jednání předsedkyně poslaneckého školského výboru Anna Putnová (TOP 09). „V zásadě jsme s tím jednáním spokojeni. Ukazuje se, že naše výtky nejsou jen nějaké plané výkřiky, ale že jsou založené na argumentech a je potřeba je vážně vnímat,“ říká předseda SK RVŠ Miroslav Jašurek.

Na toto setkání došlo v situaci, kdy ministr školství, mládeže a tělovýchovy Josef Dobeš navzdory apelu akademických obcí i jejich reprezentací odmítl stáhnout věcné záměry zákonů o vysokých školách a o finanční pomoci studentům z jednání vlády. „Není možné vést další seriózní jednání, pokud ministr odmítá vytvořit prostor, ve kterém by se výsledky takového jednání mohly promítat do návrhu reformy. Hledáme tedy cesty, jak oba věcné záměry znovu otevřít diskusi, jak zajistit, aby ministerstvo naslouchalo našim argumentům a vedlo s námi o nich věcnou debatu,“ prohlásil Jašurek.

Vedení SK RVŠ proto oslovilo také ostatní politické strany. „Rádi bychom znali jejich postoje a představili jim naše stanoviska a výhrady ještě předtím, než věcné záměry zákona o vysokých školách a finanční pomoci při studiu projedná vláda,“ dodává předseda SK RVŠ.

 O SK RVŠ:

Studentská komora Rady vysokých škol je národní reprezentací vysokoškolských studentek a studentů českých vysokých škol.

Hájí zájmy studujících v jednáních s orgány státní správy i samosprávy (Parlament ČR, ministerstva, kraje) a zastupuje české studentky a studenty v mezinárodních organizacích jako Evropská studentská unie (ESU) nebo Evropská federace doktorandů (EURODOC).

Je součástí Rady vysokých škol, reprezentace akademických obcí vysokých škol. V současné době sdružuje všech 28 veřejných a státních vysokých škol a 9 soukromých vysokých škol.

Kontakt pro tuto zprávu:

Heda Čepelová

tajemnice a tisková mluvčí
tel.: +420 731 072 634
e-mail: tajemnice@skrvs.cz