Ke stažení: SKRVS_120216_reforma_FPR-ZCU_ZSVS

Studentská komora Rady vysokých škol se seznámila se situaci ohledně žádosti Fakulty právnické ZČU o prodloužení akreditace magisterského studijního programu Právo a právní věda. SK RVŠ vyzývá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby bez zbytečných průtahů vydalo rozhodnutí týkající se žádosti FPR ZČU, vzhledem k tomu, že platná akreditace tohoto studijního programu končí již 31. 7. 2012.

SK RVŠ je také připravena pomoci při jednáních, která by měla vést k vyřešení situace na FPR ZČU tak, aby studenti a studentky tohoto studijního programu měli férovou a otevřenou možnost pokračovat ve svém studiu.

SK RVŠ rovněž upozorňuje, že situace, která ohledně akreditace tohoto studijního programu vznikla, ukazuje, že platná zákonná úprava vztahující se na prodlužování akreditací studijních programů není vyhovující a neposkytuje dostatečné záruky studujícím vysokých škol. Ani návrh věcného záměru zákona o vysokých školách, který MŠMT předložilo k projednání Vládě ČR, neobsahuje ustanovení vedoucí ke zlepšení situace. SK RVŠ je připravena se zapojit do debaty, která povede k systémovému řešení tohoto
nevyhovujícího stavu.