Ke stažení: SKRVS_120216_reforma_FPR-ZCU_ZSVS

Usnesení č. 12/2/2 k připravovaným akcím na vysokých školách

Studentská komora Rady vysokých škol podporuje akce na vysokých školách na podporu stanovisek reprezentace vysokých škol a akademických obcí k věcným záměrům zákonů o vysokých školách a o finanční pomoci studentům.

Vyzývá studenty i akademické pracovníky všech vysokých škol, aby se k těmto akcím podle svých možností připojili a vyjádřili tak svůj nesouhlas s takovými změnami ve vysokém školství, které povedou k omezení akademických svobod, narušení samosprávného charakteru akademické obce a k destabilizaci českého vysokého školství s nevratnými následky.

Studentská komora Rady vysokých škol opakovaně vyzývá Vládu České republiky, aby vrátila oba věcné záměry zákonů Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy k přepracování a umožnila tak přípravu zodpovědné a kvalitní reformy českého vysokého školství.

Usnesení č. 12/2/4 k Prohlášení iniciativy Za svobodné vysoké školy

Studentská komora Rady vysokých škol podporuje Prohlášení iniciativy Za svobodné vysoké školy. (Prohlášení dostupné z: http://prohlaseni.zasvobodnevysokeskoly.cz/)