Ke stažení: SKRVS_2_schuze_pozvanka

Z programu:

  • věcný záměr zákona o VŠ a věcný záměr zákona o finanční pomoci při studiu
  • usnesení akademických senátů
  • výzva iniciativy Za svobodné vysoké školy
  • aktuální situace na FPR ZČU

 

Výsledky:

Usnesení č. 12/2/2

Studentská komora Rady vysokých škol podporuje akce na vysokých školách na podporu
stanovisek reprezentace vysokých škol a akademických obcí k věcným záměrům zákonů o
vysokých školách a o finanční pomoci studentům.

Vyzývá studenty i akademické pracovníky všech vysokých škol, aby se k těmto akcím podle svých
možností připojili a vyjádřili tak svůj nesouhlas s takovými změnami ve vysokém školství, které
povedou k omezení akademických svobod, narušení samosprávného charakteru akademické obce
a k destabilizaci českého vysokého školství s nevratnými následky.

Studentská komora Rady vysokých škol opakovaně vyzývá Vládu České republiky, aby vrátila oba
věcné záměry zákonů Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy k přepracování a umožnila tak
přípravu zodpovědné a kvalitní reformy českého vysokého školství.

Usnesení č. 12/2/3

Studentská komora Rady vysokých škol se seznámila se situaci ohledně žádosti Fakulty právnické
ZČU o prodloužení akreditace magisterského studijního programu Právo a právní věda. SK RVŠ
vyzývá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby bez zbytečných průtahů vydalo
rozhodnutí týkající se žádosti FPR ZČU, vzhledem k tomu, že platná akreditace tohoto studijního
programu končí již 31. 7. 2012.

SK RVŠ je také připravena pomoci při jednáních, která by měla vést k vyřešení situace na FPR ZČU
tak, aby studenti a studentky tohoto studijního programu měli férovou a otevřenou možnost
pokračovat ve svém studiu.

SK RVŠ rovněž upozorňuje, že situace, která ohledně akreditace tohoto studijního programu
vznikla, ukazuje, že platná zákonná úprava vztahující se na prodlužování akreditací studijních
programů není vyhovující a neposkytuje dostatečné záruky studujícím vysokých škol. Ani návrh
věcného záměru zákona o vysokých školách, který MŠMT předložilo k projednání Vládě ČR,
neobsahuje ustanovení vedoucí ke zlepšení situace. SK RVŠ je připravena se zapojit do debaty,
která povede k systémovému řešení tohoto nevyhovujícího stavu.