Reforma vysokých škol

 

 • Aktivně se zapojovat do přípravy a projednávání reformy vysokého školství a důsledně při tom prosazovat zájmy studentek a studentů.
 • Vypracovat poziční dokument k finanční pomoci při studiu.
 • Aktivně se zapojovat do dalších relevantních projektů souvisejících s IPn RTV.

 

Analytická a strategická činnost

 

 • Rozšířit a systematicky aktualizovat informační zázemí o stavu a vývoji financování vysokých škol v České republice i v zahraničí.
 • Vypracovat analýzu současného stavu akademické samosprávy. V návaznosti na její vyhodnocení vypracovat doporučení směřující ke zkvalitnění samosprávného prostředí.
 • Vypracovat analýzu specifických problémů doktorského studia.
 •  Aktualizovat Zahraniční strategii SK RVŠ.
 • Aktualizovat Komunikační strategii SK RVŠ.

 

Spolupráce s partnery

 

 •  Systematizovat a zintenzivnít komunikaci s akademickými obcemi jednotlivých vysokých škol.
 •  Uspořádat nejméně jednu konferenci studentských senátorek a senátorů.
 •  Aktivně vyhledávat a oslovovat odborníky a odbornice na jednotlivé dílčí agendy SK RVŠ z řad akademické i širší veřejnosti, hledat možnosti systematické i ad hoc spolupráce.

 

Plán činnosti SK RVŠ na rok 2012