Ke stažení: SKRVS_120310_reforma_FPR-ZCU

SK RVŠ konstatuje, že věcné záměry zákonů o vysokých školách a o finanční pomoci studentům v podobě, v jaké byly předloženy Vládě ČR, stále představují aktuální rámec připravované reformy vysokých škol. Dosavadní proces projednávání těchto dokumentů nezpochybnil jejich základní východiska a nevedl ke klíčovým změnám v jejich koncepci. Tato východiska přitom nepředstavují základ pro přípravu kvalitní reformy, která by reagovala na skutečné problémy českého vysokého školství. Akademická obec českých vysokých škol proto oba věcné záměry jednoznačně odmítla.

Od doby, kdy MŠMT předložilo oba věcné záměry Vládě ČR, nebyl vytvořen prostor pro otevřenou diskusi o hlavních principech této reformy, které se ukazují jako zásadně neslučitelné s principy, na kterých staví akademická obec. SK RVŠ proto vyzývá ministra školství, mládeže a tělovýchovy Josefa Dobeše, aby jednal s reprezentací vysokých škol o základních principech a východiscích reformy vysokých škol, nikoli pouze o technických detailech jednotlivých ustanovení věcných záměrů.