Ke stažení: SKRVS_120310_reforma_FPR-ZCU

SK RVŠ odsuzuje postup Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve věci Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni. Považuje jej za účelové využití komplikované situace studujících a vyučujících FPR ZČU pro bezprecedentní politický zásah do nezávislosti Akreditační komise, který do budoucna může vést k dalšímu zpochybňování její činnosti.

Postup ministra školství při prodloužení akreditace magisterského studijního programu Právo a právní věda FPR ZČU dokazuje, že obavy z dopadů navrhované reformy vysokých škol na akademické svobody a nezávislost vysokoškolského prostředí jsou zcela oprávněné.