Ke stažení: SKRVS_3_schuze_pozvanka

Výjezdní schůze se konala 9. až 11. března 2012 v UC MU ve Šlapanicích.

Z programu:

  • Vystoupení předsedy RVŠ
  • Týden neklidu a Noc univerzit
  • Vysokoškolské fórum 2012
  • Příprava VZZ VŠ a VZZ FPS
  • Aktuální dění na FPR ZČU
  • Ustavení pracovních skupin SK RVŠ
  • Programové prohlášení SK RVŠ pro roky 2012 – 14

 

Výsledky:

Usnesení č. 12/3/2

SK RVŠ konstatuje, že věcné záměry zákonů o vysokých školách a o finanční pomoci
studentům v podobě, v jaké byly předloženy Vládě ČR, stále představují aktuální rámec
připravované reformy vysokých škol. Dosavadní proces projednávání těchto dokumentů
nezpochybnil jejich základní východiska a nevedl ke klíčovým změnám v jejich koncepci. Tato
východiska přitom nepředstavují základ pro přípravu kvalitní reformy, která by reagovala na
skutečné problémy českého vysokého školství. Akademická obec českých vysokých škol
proto oba věcné záměry jednoznačně odmítla.

Od doby, kdy MŠMT předložilo oba věcné záměry Vládě ČR, nebyl vytvořen prostor pro
otevřenou diskusi o hlavních principech této reformy, které se ukazují jako zásadně
neslučitelné s principy, na kterých staví akademická obec. SK RVŠ proto vyzývá ministra
školství, mládeže a tělovýchovy Josefa Dobeše, aby jednal s reprezentací vysokých škol o
základních principech a východiscích reformy vysokých škol, nikoli pouze o technických
detailech jednotlivých ustanovení věcných záměrů.

Usnesení č. 12/3/3

SK RVŠ odsuzuje postup Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve věci Fakulty
právnické Západočeské univerzity v Plzni. Považuje jej za účelové využití komplikované
situace studujících a vyučujících FPR ZČU pro bezprecedentní politický zásah do nezávislosti
Akreditační komise, který do budoucna může vést k dalšímu zpochybňování její činnosti.

Postup ministra školství při prodloužení akreditace magisterského studijního programu Právo
a právní věda FPR ZČU dokazuje, že obavy z dopadů navrhované reformy vysokých škol na
akademické svobody a nezávislost vysokoškolského prostředí jsou zcela oprávněné.

Usnesení č. 12/3/6

SK RVŠ schvaluje Programové prohlášení 2012 – 14 ve znění s akceptovanými připomínkami.