přijato na 4. schůzi SK RVŠ, v Praze, dne 12. dubna 2012, jako usnesení č. 12/4/2.

SK RVŠ odmítá jakékoliv snahy o zpoplatnění studia na veřejných vysokých školách. V situaci, kdy klesají
veřejné výdaje na vysoké školství a výhledově se objem těchto prostředků má nadále snižovat, takové
opatření povede, podobně jako v mnoha evropských zemích, pouze k dalšímu navyšování plateb ze
strany studujících a nebude mít žádné pozitivní dopady na kvalitu vysokoškolského vzdělávání a kulturu
akademického prostředí. Kvalitní vysoké školství není možné zajistit bez odpovídající úrovně veřejného
financování.

Návrh na zavedení zápisného na veřejných vysokých školách – nadto již v akademickém roce 2012/2013,
tedy za pouhých šest měsíců –, který oznámil předseda Vlády ČR v pondělí 10. dubna 2012, je ve vztahu
k dalšímu rozvoji vysokého školství zcela nekoncepční. SK RVŠ jej považuje za zoufalou snahu o
zpoplatnění vysokoškolského studia, jejímž jediným cílem je nahrazovat chybějící a stále klesající veřejné
prostředky. Z toho důvodu je pro ni tento návrh nepřijatelný.

Plný text usnesení zde: SKRVS_120412_usneseni