Ke stažení: SKRVS_4_schuze_zapis

Z programu:

  • Příprava VZZ VŠ a VZZ FPS
  • Financování vysokých škol
  • Informace z akademických obcí

 

Výsledky:

Usnesení č. 12/4/2

SK RVŠ odmítá jakékoliv snahy o zpoplatnění studia na veřejných vysokých školách. V situaci, kdy
klesají veřejné výdaje na vysoké školství a výhledově se objem těchto prostředků má nadále
snižovat, takové opatření povede, podobně jako v mnoha evropských zemích, pouze k dalšímu
navyšování plateb ze strany studujících a nebude mít žádné pozitivní dopady na kvalitu
vysokoškolského vzdělávání a kulturu akademického prostředí. Kvalitní vysoké školství není možné
zajistit bez odpovídající úrovně veřejného financování.

Návrh na zavedení zápisného na veřejných vysokých školách – nadto již v akademickém roce
2012/2013, tedy za pouhých šest měsíců –, který oznámil předseda Vlády ČR v pondělí 10. dubna
2012, je ve vztahu k dalšímu rozvoji vysokého školství zcela nekoncepční. SK RVŠ jej považuje za
zoufalou snahu o zpoplatnění vysokoškolského studia, jejímž jediným cílem je nahrazovat chybějící a
stále klesající veřejné prostředky. Z toho důvodu je pro ni tento návrh nepřijatelný.