Ke stažení: PSKRVS_120627_disc-rizeni_Hnetila

Rada vysokých škol a Studentská komora Rady vysokých škol vyjadřují hluboké znepokojení
nad disciplinárním řízením proti Tomáši Hnetilovi, místopředsedovi Akademického senátu
Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni (FPR ZČU), vedeným proti němu z rozhodnutí
děkana této fakulty v souvislosti s prohlášením „Rozumem proti emocím“ a veřejnými vystoupeními
k poměrům na fakultě.

Hodnoty chránící svobodu smýšlení a svobodu projevu jsou základními hodnotami spojenými
s demokratickým zřízením v České republice a zejména s akademickým prostředím vysokých škol.
Pronásledování za uplatňování těchto svobod nebo zákazy členům akademické obce
včetně studentů veřejně vystupovat bez souhlasu nebo vědomí děkana fakulty
považujeme za neslučitelné se samou podstatou vysokých škol.

Děkan FPR ZČU zahájením disciplinárního řízení na základě podnětu Tomáše Pezla proti Tomáši Hnetilovi
prokázal hluboké nepochopení principů akademické obce i demokratického právního státu.
Apelujeme proto na rektorku Západočeské univerzity, aby vůči děkanovi FPR ZČU
účinně zasáhla a zamezila zjevnému a netolerovatelnému zneužívání disciplinárního řízení
na Západočeské univerzitě k politickému boji proti těm, kteří vystupují kriticky
proti krokům současného vedení FPR ZČU.