Tisková zpráva, v Praze dne 26. září 2012

Ode dneška je možné podávat návrhy na Cenu Jana Opletala. Cenu uděluje Studentská komora Rady vysokých škol, národní studentská reprezentace. Dnešní otevření nominací vyvrcholí vyhlášením laureáta či laureátky ceny k 17. listopadu, Mezinárodnímu dni studentstva.

CJO_12

„Cílem letošního udělení Ceny Jana Opletala je vyzdvihnout význam aktivních studentek a studentů, kteří se nebojí brát za svá práva, ať už v akademické samosprávě nebo jinde,“ uvedl předseda Studentské komory Rady vysokých škol Miroslav Jašurek.

Cena Jana Opletala se uděluje za zásluhy o rozvoj akademické samosprávy a studentské účasti v ní, za hájení studentských práv a zapojení studujících do veřejného dění. V praxi to znamená, že ocenění mohou získat například studentští zástupci v akademickém senátu, stejně jako neformální studentská iniciativa. Cena se však vždy týká konkrétního počinu.

„Jde o čestné ocenění, má ukázat, že si takových aktivit vážíme, a také zdůraznit jejich množství a význam,“ komentuje cenu Jašurek. Cena podle něj napomůže tomu, aby se o aktivních studujících a jejich činnosti dozvěděla veřejnost, může zapůsobit i jako inspirace a motivace.

O udělení ceny rozhodne speciální výbor, ve kterém zasednou akademici a akademičky, studující i významné osobnosti veřejného života v České republice. „Usilovali jsme o vyvážené zastoupení jak z hlediska poměru akademické obce a veřejnosti, tak například rovnováhy mužů a žen,“ říká Jašurek.

Návrhy na udělení Ceny Jana Opletala mohou podávat mimo jiné akademické senáty, jejich studentské části nebo studentské spolky, a to až do 26. října 2012. Slavnostní vyhlášení laureáta či laureátky ceny proběhne v rámci oslav 17. listopadu, Mezinárodního dne studentstva. Komora dnes také spustila webové stránky opletal.skrvs.cz , kde se zájemci dozví veškeré podrobnosti.

Cena se uděluje jednou za tři roky, v letošním roce tedy pro roky 2012–2014. Poslední laureátkou Ceny Jana Opletala se v roce 2009 stala Kateřina Volná, studentka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Cenu získala díky publikaci „Tato fakulta bude rudá!“, která mapuje dopady totalitního režimu na FF UK.

Komora uděluje Cenu Jana Opletala od roku 2004. Svým názvem cena odkazuje ke vzniku Mezinárodního dne studentstva v roce 1939. Tímto významným dnem byl totiž 17. listopad vyhlášen právě v souvislosti s tragickým úmrtím Jana Opletala a českým odporem proti nacistické okupaci.

CJO_letak

O SK RVŠ:

Studentská komora Rady vysokých škol je národní reprezentací vysokoškolských studentek a studentů českých vysokých škol.

Hájí zájmy studujících v jednáních s orgány státní správy i samosprávy (Parlament ČR, ministerstva, kraje) a zastupuje české studentky a studenty v mezinárodních organizacích jako Evropská studentská unie (ESU) nebo Evropská federace doktorandů (EURODOC).

Je součástí Rady vysokých škol, reprezentace akademických obcí vysokých škol. V současné době sdružuje všech 28 veřejných a státních vysokých škol a 9 soukromých vysokých škol.

Kontakt pro tuto zprávu:

Heda Čepelová

tajemnice a tisková mluvčí
tel.: +420 731 072 634
e-mail: tajemnice@skrvs.cz