Tisková zpráva, v Praze dne 19. listopadu 2012. 

V Praze se sešli studentští zástupci a zástupkyně v akademických senátech vysokých škol z celé České republiky. Ve čtvrtek a v pátek 15. a 16. listopadu, v těsném předstihu před Mezinárodním dnem studentstva, se totiž konala Studentská konference akademických senátorek a senátorů (KAS). Konferenci pořádala Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ), národní studentská reprezentace.

Studentští senátoři a senátorky řešili především současnou podobu akademické samosprávy a to, jak v ní působí studující. Představili fungování svých akademických senátů a vyměnili si zkušenosti s tím, jak v nich mohou účinně obhajovat studentské zájmy.

Jak se prosazovat a jak dostat lidi k volbám?

Mezi velká témata patřila především strategie vyjednávání – jaké nástroje mohou používat, jaké mohou mít přínosy a rizika. „Ukázalo se, že studentské části senátů jsou velmi aktivní a jejich úspěšnost často není podmíněná technickými výhodami, například právem studentského veta,“ komentuje akci Miroslav Jašurek, předseda SK RVŠ.

Na konferenci se také hledaly cesty ke zvyšování účasti ve volbách do senátů. Ta na některých školách dosahuje až 40 %. „Senátoři a senátorky se shodli na tom, že je k dispozici řada nástrojů, včetně elektronických voleb. Ne na všech školách ale fungují stejně. Klíčové je proto přizpůsobit je podmínkám konkrétní akademické obce,“ říká Štěpán Esterle, předseda Komise pro vysokoškolskou samosprávu SK RVŠ.

Působení v akademické samosprávě budeme řešit i nadále, zavázali se studenti

„Konference měla dobrou účast a na přítomných bylo vidět, že chtějí sdílet zkušenosti ze samospráv a společně diskutovat, což se dodnes příliš nedělo,“ vysvětlil Esterle. „Pro diskusi a navázání spolupráce je potřeba minimálně to, aby se lidé ze samosprávy znali. Cílem konference bylo mimo jiné umožnit navázání kontaktů a utvoření neformálního kolektivu, to se myslím podařilo nad očekávání dobře.“ Na konferenci bylo zastoupeno 20 škol, 18 veřejných a obě státní vysoké školy.

Z konference vznikne sborník, který by měl zachytit hlavní témata a výsledky diskuse. Letošní Studentská konference akademických senátorek a senátorů bude na jaře pokračovat seminářem, který se bude podrobněji soustředit právě na volební účast. V roce 2013 pak proběhne druhý ročník konference. Někteří senátoři vyslovili zájem pořádat příští ročník konference na jejich škole.

O KASu na webu SK RVŠ

Akci podpořilo České vysoké učení technické v Praze. Na samotný KAS pak navazovalo setkání aktivních vysokoškolských studentů a studentek POSED, které pořádá Akademické centrum studentských aktivit.

O SK RVŠ:

Studentská komora Rady vysokých škol je národní reprezentací vysokoškolských studentek a studentů českých vysokých škol.

Hájí zájmy studujících v jednáních s orgány státní správy i samosprávy (Parlament ČR, ministerstva, kraje) a zastupuje české studentky a studenty v mezinárodních organizacích jako Evropská studentská unie (ESU) nebo Evropská federace doktorandů (EURODOC).

Je součástí Rady vysokých škol, reprezentace akademických obcí vysokých škol. V současné době sdružuje všech 28 veřejných a státních vysokých škol a 9 soukromých vysokých škol.

Kontakt pro tuto zprávu:

Heda Čepelová

tajemnice a tisková mluvčí
tel.: +420 731 072 634
e-mail: tajemnice@skrvs.cz