Tisková zpráva, v Praze dne 16. listopadu 2012. 

Studenti ocenili dlouholetého akademického senátora, který se nebojí veřejně prosazovat svoje názory a stál v čele jarních protestů proti reformě vysokých škol. Laureátem Ceny Jana Opletala pro roky 2012 – 2014 se stal Zdeněk Ručka, doktorand Masarykovy univerzity.

Zdenek_Rucka-2

Zdeněk Ručka během svého studia aktivně působil v zájmu studentek a studentů, a to jak ve fakultním i univerzitním senátu, tak i ve studentských organizacích, které studujícím pomáhají při studiu nebo vydávají studentské časopisy. Neváhal také upozorňovat na nestandardní a neetické postupy některých vyučujících – poukázal například na plagiátorství jednoho z vedoucích pracovníků na své škole a docílil spolu se svými kolegy v senátu jeho odstoupení.

Výrazně se také podílel na vzniku a činnosti iniciativy studentských senátorek a senátorů, která začátkem roku koordinovala brněnský Týden neklidu, akci namířenou proti špatně připraveným záměrům reformy vysokých škol.

Výbor volil mezi třinácti nominacemi, ocenil Týden neklidu

Výbor Ceny Jana Opletala, který o udělení ceny rozhodoval, zdůraznil význam všech těchto protestních akcí i to, že šlo o iniciativu kolektivní, ne o zásluhu jediného člověka. Volbou Zdeňka Ručky tak výbor ocenil všechny studentky a studenty, kteří se na těchto akcích podíleli. Pro Zdeňka Ručku se členové a členky výboru rozhodli také proto, že brněnští studující se i jeho přičiněním proti reformám ozvali ještě v době, kdy neměli jasnou podporu ve vedení svých škol.

Laureáta vybral speciálně sestavený výbor ze třinácti nominací, které podaly především studentské části akademických senátů nebo studentské spolky. Ve Výboru Ceny Jana Opletala působili například náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Tomáš Hruda, senátorka Eliška Wagnerová, rektoři Univerzity Karlovy a Akademie múzických umění Václav Hampl a Ivo Mathé nebo předseda Rady vysokých škol Jakub Fischer. Výboru předsedala Hana Ripková, ředitelka Fulbrightovy komise.

Studentská cena připomíná památku Jana Opletala

Cenu Jana Opletala uděluje Studentská komora Rady vysokých škol, národní reprezentace studentek a studentů českých vysokých škol. Cena se uděluje za zásluhy o rozvoj akademické samosprávy a studentské účasti v ní, za hájení studentských práv a zapojení studujících do veřejného dění.

Svým názvem cena odkazuje ke vzniku Mezinárodního dne studentstva v roce 1939. Tímto významným dnem byl totiž 17. listopad vyhlášen právě v souvislosti s tragickým úmrtím Jana Opletala a odporem českých studujících proti nacistické okupaci.

Komora uděluje Cenu Jana Opletala jednou za tři roky. V minulosti ji získala například Kateřina Volná, autorka odborné publikace o dopadech totalitního režimu na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, nebo Jaroslav Švec, zakladatel a ředitel Akademického centra studentských aktivit.

Laureát dostane tlampač. Cenu navrhoval student designu

Udělení ceny proběhne na Mezinárodní den studentstva, v sobotu 17. listopadu, na slavnostním koncertě v Betlémské kapli. Ten pořádá Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových a České vysoké učení technické v Praze.

Podobu letošní ceny navrhl Václav Mlynář, student Atelieru K.O.V. Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, který vede světově uznávaná designérka a výtvarnice Eva Eisler. Cena má letos podobu stylizovaného tlampače.

CJO_12

Kdo je Zdeněk Ručka:

Studuje doktorský studijní program na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Působil v akademickém senátu fakulty i univerzity – v obou jako předseda studentské komory. Aktivně se podílí na rozvoji studentské samosprávy i studentských organizací, působil ve ve studentských organizacích na Masarykově univerzitě (ve spolku Studentští poradci a Spolku přírodovědců).

 Podílel se také na organizaci akcí pořádaných v lednu a únoru 2012 na protest proti plánované reformě vysokých škol. V současné době se angažuje v iniciativách Studentské jaro a Vraťte nám stát.

 O SK RVŠ:

 Studentská komora Rady vysokých škol je národní reprezentací vysokoškolských studentek a studentů českých vysokých škol.

Hájí zájmy studujících v jednáních s orgány státní správy i samosprávy (Parlament ČR, ministerstva, kraje) a zastupuje české studentky a studenty v mezinárodních organizacích jako Evropská studentská unie (ESU) nebo Evropská federace doktorandů (EURODOC).

 Je součástí Rady vysokých škol, reprezentace akademických obcí vysokých škol. V současné době sdružuje všech 28 veřejných a státních vysokých škol a 9 soukromých vysokých škol.

Kontakt pro tuto zprávu:

Heda Čepelová

tajemnice a tisková mluvčí
tel.: +420 731 072 634
e-mail: tajemnice@skrvs.cz