Ke stažení: SKRVS_9_schuze_zapis

Z programu:

  • Volba místopředsedy pro zahraniční záležitosti
  • Výchozí dokument pro novelu zákona o vysokých školách
  • Studentská konference akademických senátorek a senátorů (KAS 1.0)
  • Cena Jana Opletala
  • Nezákonné poplatky na veřejných vysokých školách

 

Výsledky:

Michal Melichárek byl zvolen místopředsedou pro zahraniční záležitosti.

Usnesení č. 12/9/2

SK RVŠ se seznámila s materiálem MŠMT ČR „Výchozí dokument pro novelu zákona o
vysokých školách“.

Pro celkové vyjádření vyčká na avizovaný podrobnější dokument, již nyní však považuje za
nezbytné odmítnout návrh na uplatnění pouze standardní doby studia (bez zvýšení o jeden
rok) pro účely stanovování poplatků za studium (bod 3.3 materiálu).

SK RVŠ se domnívá, že navrhovaná změna by bez dalších zásadních úprav podstatně omezila
mobilitu studentů a mohla vést k nespravedlivým dopadům na studenty v obtížných životních
situacích.