11. schůze      24. ledna

12. schůze      21. února

13. schůze      22. – 24. března

14. schůze      25. dubna

15. schůze      16. května

16. schůze      13. června

17. schůze      12. září

18. schůze      11. – 13. října

19. schůze      14. listopadu

20. schůze      5. prosince