Reforma vysokých škol

 • Aktivně se zapojovat do přípravy a projednávání změn v oblasti vysokého školství
  a důsledně při tom prosazovat zájmy studentek a studentů českých vysokých škol
 • Aktivně se zapojovat do souvisejících projektů MŠMT

 

Rozvoj akademické samosprávy

 • Zrealizovat seminář se zaměřením na studentské akademické samosprávy
 • Uspořádat studentskou Konferenci akademických senátorek a senátorů 2013
 • Zpracovat návrhy a doporučení pro rozvoj akademické samosprávy
 • Posilovat komunikaci se studentskými akademickými samosprávami
 • Zhodnotit dosavadní koncepci Ceny Jana Opletala a připravit návrh doporučení pro její změnu

 

Zajišťování kvality ve vysokém školství

 • Intenzivněji spolupracovat s AK při hodnocení vysokých škol
 • Zapojit se do přípravy standardů pro hodnocení vysokých škol
 • Zpracovat návrh na vytvoření sboru studentských hodnotitelů

 

Zahraniční spolupráce

 • Aktualizovat zahraniční strategii SK RVŠ
 • Obnovit aktivní zapojení SK RVŠ do činnosti EURODOC
 • Zintenzivnit spolupráci se studentskými reprezentacemi zemí skupiny V4+
 • Zrealizovat společný seminář se ŠRVŠ zaměřený na reformy vysokého školství

 

Plán činnosti SK RVŠ na rok 2013