Tisková zpráva, v Praze dne 25. února.

Místopředseda SK RVŠ Martin Petrus v pondělí 25. února vystoupil na pietní akci u příležitosti 65. výročí pochodu studentů na Pražský hrad. K pamětní desce tragické události položil kytici a pronesl krátký projev.

„Studenti a akademická obec jsou vždy nositeli občanských a demokratických hodnot,“ připomněl a zdůraznil, že se společnosti z historického hlediska vyplatí jim naslouchat.

Vzpomínkovou akci v Nerudově ulici pořádá každoročně Senát Parlamentu České republiky ve spolupráci s Pražským akademickým klubem 48. Zde naleznete reportáž z akce včetně kompletního videa (dole).

O SK RVŠ:

Studentská komora Rady vysokých škol je národní reprezentací vysokoškolských studentek a studentů českých vysokých škol.

Hájí zájmy studujících v jednáních s orgány státní správy i samosprávy (Parlament ČR, ministerstva, kraje) a zastupuje české studentky a studenty v mezinárodních organizacích jako Evropská studentská unie (ESU) nebo Evropská federace doktorandů (EURODOC).

Je součástí Rady vysokých škol, reprezentace akademických obcí vysokých škol. V současné době sdružuje všech 28 veřejných a státních vysokých škol a 9 soukromých vysokých škol.

Kontakt pro tuto zprávu:

Heda Čepelová

tajemnice a tisková mluvčí
tel.: +420 731 072 634
e-mail: tajemnice(zavináč)skrvs.cz