Tisková zpráva, v Praze dne 4. března 2013.

Společnost GTS ALIVE, která v českých zemích vydává mezinárodní studentské průkazy ISIC, navrhla Studentskou komoru Rady vysokých škol na cenu za podporu přístupnosti vysokoškolského studia.

„Nominace na cenu ISIC AWARDS si velmi vážíme,“ říká předseda SK RVŠ Miroslav Jašurek. Studentská komora Rady vysokých škol a český vydavatel průkazů ISIC spolupracují od roku 2011. „Naším společným cílem je vytvářet co nejlepší podmínky pro studenty a studentky vysokých škol,“ konstatoval Jašurek.

Navrhovatelé z české pobočky ISIC zdůraznili zejména aktivity komory v posledních dvou letech. „SK RVŠ svou činností pomáhá řadě mladých lidí studovat bez toho, aby je výrazně limitovala finanční situace, ať už jejich vlastní, nebo jejich rodičů. To podporuje rovnost příležitostí,“ říká Tomáš Vyskočil, generální manažer společnosti GTS ALIVE.

Omezování sociálních a ekonomických překážek ve studiu je podle navrhovatele základní předpoklad toho, že se bude zvyšovat také mezinárodní dostupnost terciárního vzdělání. Dalším důvodem pro nominaci jsou i snahy SK RVŠ o zachování přímého vlivu studujících na chod vysokého školství.

Cenu ISIC AWARD uděluje mezinárodní nezisková organizace ISIC Association. Návrhy podávají její členské organizace. Vítězného laureáta následně vybírají zástupci těchto organizací ze všech 124 zemí, kde je průkaz ISIC vydáván. Vyhlášení ceny proběhne v květnu v rámci ISIC Eventu, který se letos uskuteční v Kodani, kde průkaz ISIC přesně před šedesáti lety vznikl. Cena se uděluje od roku 2011, v loňském roce cenu získala Mezinárodní asociace univerzit (IAU).

O SK RVŠ:

Studentská komora Rady vysokých škol je národní reprezentací vysokoškolských studentek a studentů českých vysokých škol.

Hájí zájmy studujících v jednáních s orgány státní správy i samosprávy (Parlament ČR, ministerstva, kraje) a zastupuje české studentky a studenty v mezinárodních organizacích jako Evropská studentská unie (ESU) nebo Evropská federace doktorandů (EURODOC).

Je součástí Rady vysokých škol, reprezentace akademických obcí vysokých škol. V současné době sdružuje všech 28 veřejných a státních vysokých škol a 9 soukromých vysokých škol.

Kontakt pro tuto zprávu:

Heda Čepelová

tajemnice a tisková mluvčí
tel.: +420 731 072 634
e-mail: tajemnice(zavináč)skrvs.cz