Tisková zpráva, v Praze dne 28. března 2013.

Tisíce korun ročně – na tolik může studenty a jejich rodiny vyjít nový návrh Ministerstva dopravy. To totiž chce bez náhrady zrušit stávající studentské slevy na jízdném. Dnes je garantuje stát, do budoucna by ho cena jízdného pro studenty měla přestat zajímat.

Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) proti návrhu protestuje, uškodí zjevně studijní mobilitě i dostupnosti vzdělání. Zásadní připomínku proti návrhu vzneslo i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Navrhované zrušení poskytovaných slev z jízdného pro žáky a studenty je nepřijatelné, říká ministerstvo školství v materiálu, který odeslalo do připomínkového řízení. Opírá se přitom o stanovisko Studentské komory Rady vysokých škol.

„Náklady na dopravu dnes představují částku 5400,- až 12600,- Kč ročně v návaznosti na místo bydliště a místo realizace studia,“ vypočítává SK RVŠ ve svém stanovisku. Vychází přitom z rozsáhlého celoevropského průzkumu sociálních a ekonomických podmínek studia.

„Doprava dnes tvoří podstatnou položku nákladů spojených se studiem,“ říká Miroslav Jašurek, předseda SK RVŠ. „Kdyby se za ní do budoucna mělo platit ještě víc, zvyšuje to nejen finanční zátěž při studiu obecně, ale bohužel to zhorší situaci zejména těm, kteří už dnes platí relativně hodně. Nejde tedy jen o to, že se studium neustále prodražuje, ale také o to, kdo tyto náklady nese.“ 

Zrušení slev by totiž náklady na dopravu mohlo navýšit až o 25 %. Dopadne přitom logicky především na dojíždějící studenty, což se může negativně promítnout do studijní mobility – vysoké náklady na dopravu mohou v krajním případě ovlivnit i volbu studia.

Problém budou mít zejména mladší studenti, kteří častěji jezdí domů za rodiči – ti si navíc při studiu ještě nemusejí sami vydělávat, a tak se návrh ministerstva dopravy prodraží především jejich rodinám. Zrušení slev pocítí výrazněji také ti, kteří studují v menších městech.

Ministerstvo dopravy chce zrušením státem garantovaných slev na jízdné údajně zamezit situaci, kdy si dopravci účtují náhradu odvozenou z fiktivní ceny plného jízdného, které ale fakticky nikdo neplatí.

„Pokud problém spočívá ve špatném postupu dopravců, mělo by ministerstvo dopravy jasně stanovit, jak v této věci smějí dopravci postupovat, a ne bez náhrady rušit studentské slevy, které řadě lidí pomáhají,“ říká Jašurek. I podle MŠMT je zachování studentských slev na jízdné ve veřejném zájmu.

„Ministr dopravy Zbyněk Stanjura sice veřejně prohlásil, že bude od dopravců požadovat garance, že studentské slevy zachovají – v tomhle světle ale návrh na zrušení státem garantovaných slev nedává smysl. Pokud ministr chce, aby studenti mohli cestovat za zvýhodněné ceny jako dosud, musí to ponechat v zákoně,“ myslí si Jašurek.

Zrušení garance studentského či žákovského jízdného dopadne také na žáky základních a středních škol, kde může být problém ještě výraznější. Přesný odhad dopadů ale ministerstvo dopravy nezpracovalo.

„Upozornili jsme i na to, že navrhovatel neudělal žádnou analýzu, která by říkala, jak velký to může způsobit problém. Vzhledem k tomu, že mladí lidé jsou ohroženou skupinou na trhu práce i obecně ekonomicky, považujeme návrh ministerstva dopravy za krajně
nekoncepční a rizikový,“ uzavírá Jašurek.

Ministerstvo dopravy by nyní mělo připomínky ostatních rezortů vypořádat, o konečné podobě návrhu bude rozhodovat vláda. Studentské slevy na jízdné jsou v evropských zemích běžnou praxí, v některých zemích mohou studenti dokonce za určitých okolností cestovat úplně zdarma.

O SK RVŠ:

Studentská komora Rady vysokých škol je národní reprezentací vysokoškolských studentek a studentů českých vysokých škol.

Hájí zájmy studujících v jednáních s orgány státní správy i samosprávy (Parlament ČR, ministerstva, kraje) a zastupuje české studentky a studenty v mezinárodních organizacích jako Evropská studentská unie (ESU) nebo Evropská federace doktorandů (EURODOC).

Je součástí Rady vysokých škol, reprezentace akademických obcí vysokých škol. V současné době sdružuje všech 28 veřejných a státních vysokých škol a 9 soukromých vysokých škol.

Kontakt pro tuto zprávu:

Heda Čepelová

tajemnice a tisková mluvčí
tel.: +420 731 072 634
e-mail: tajemnice(zavináč)skrvs.cz