Studenti odmítají rozpočtové škrty v programu Erasmus

Tisková zpráva Evropské studentské unie, Brusel/Praha, 18. dubna 2013.

Evropská studentská unie (ESU) je hluboce zklamána tím, že hrozí razantní pokles evropských výdajů na vzdělávání. O miliardy eur méně oproti původnímu návrhu může být v rozpočtu na vzdělávání mládeže víceletého finančního rámce EU 2014 – 2020. Mohou za to úsporná opatření stanovená Evropskou radou v únoru tohoto roku.

„Doufáme, že Evropský parlament, který loni na podzim slíbil investice do vzdělávání a mládeže, ukáže své politické schopnosti a vyjedná finanční prostředky do programu Erasmus pro všechny. Zatímco hlavní rozpočtové položky jako zemědělství jsou stále téměř nedotčené, nový program pro vzdělávání a mládež má být výrazně zkrácen, i když představuje pouze přibližně pouze jen 1,4 procenta z celkového rozpočtu EU do roku 2020, “ říká Karina Ufert, předsedkyně ESU.

Evropská komise navrhuje škrty ve výši patnácti procent

V reakci na rozhodnutí Evropské rady navrhla Evropské komise plošné snížení rozpočtu nového programu „Erasmus pro všechny“ o patnáct procent. Vysoké a odborné vzdělávání tak může utrpět ztrátu asi 150 – 200 milionů eur ročně oproti původnímu návrhu rozpočtu. Evropská komise navíc stále důsledně obhajuje zavedení studentských půjček, na které vyčlenila až 111 milionů eur ročně. „Erasmus pro všechny“ tedy celkem obdrží 13 miliard eur do roku 2020, místo plánovaných 15,2 miliardy EUR.

Jsme zásadně proti myšlence plošného krácení v případě, že konečná dohoda obsahuje méně peněz na program Erasmus pro všechny. Místo toho bychom měli raději tyto prostředky použít na podporu programů, které již prokázaly svou hodnotu a efektivitu, jako například granty na mobilitu ve vzdělávání. Je překvapivé, že Evropská komise má v úmyslu zachovat kontroverzní program půjček, zatímco existují pochyby o jeho proveditelnosti a technických podrobnostech jsou velmi zpochybňováni. V době krize potřebují mladí lidé větší podporu a investice do vzdělání ze strany EU,“ vysvětluje Karina Ufert, předsedkyně ESU.

 Studentské granty jsou obětovány ve prospěch půjček

 Výměnný program Erasmus oslavil v loňském roce své 25. výročí. Pomohl studovat a získávat zkušenosti asi třem milionům studentů, kteří díky němu mohli vycestovat do jiné země EU. Evropská komise nejprve předpokládala, že díky finanční podpoře integrovaného programu do roku 2020 v tomto novém programu vycestuje za novými zkušenostmi a vzděláním až pět milionů mladých lidí. Pokud škrty projdou, v rámci programu Erasmus pro všechny budou moci vycestovat jen asi čtyři miliony osob. I přes to si Evropská komise stále stojí za svým plánem – zavést systém studentských půjček, které budou nabízet soukromé banky studentům se zájmem o absolvování magisterského studia v jiné zemi EU.

Nikdo ale neví, kolik studentů na sebe v době nejistoty a vysoké míry nezaměstnanosti mladých lidí skutečně vezme takové finanční závazky a jaký by to mělo vliv na úspěšné dokončení jejich studií. Stejně tak není jasné, zda to nebude mít negativní dopad na regionální rozložení studentů v Evropě.

ESU se domnívá, že by bylo mnohem smysluplnější posílit grantový systém. Takový přístup by evropským studentům poskytl více příležitostí pro získání nedocenitelných zkušeností se studiem v ​zahraničí, zlepšení jazykových schopností a dalších dovedností i posílení kulturního povědomí.

Roky jsme jednali o budoucnosti evropského vzdělávání, mládeže a kultury a teď je čas, aby přišlo konečné rozhodnutí. Studenti nepřijmou škrty dotací a grantů. Proto požadujeme, aby všichni studenti v Evropě vyvíjeli tlak na své zástupce v národních a evropských orgánech a vysvětlili jim, že granty musejí mít vždy přednost před úvěry a půjčkami. Namísto finančních prostředků ve výši téměř miliardy eur investovaných do soukromých bank můžeme tyto prostředky použít k zajištění základních pilířů grantového systému, “ říká Ufert, předsedkyně ESU.

ESU brzy v prohlášení vyzve Evropský parlament k tomu, aby v nadcházejících jednáních o víceletém finančním rámci výrazněji podporoval investice do aktivit pro mládež a do vzdělávání .

Odkaz na původní tiskovou zprávu: Students say no to a shrunken Erasmus budget

Kontakt pro tuto zprávu – SK RVŠ

Heda Čepelová

tajemnice a tisková mluvčí
tel.: +420 731 072 634
e-mail: tajemnice(zavináč)skrvs.cz

Kontakt pro tuto zprávu – ESU

Karina Ufert

ESU Chairperson
tel.: +32/473.669.892
e-mail: karina@esu-online.org