Tisková zpráva, v Brně dne 20. května 2013.

Rada vysokých škol vyzvala prezidenta republiky, aby neprodleně objasnil nastalou situaci ve věci jmenování docenta Putny profesorem. „Je nezbytné, aby prezident zveřejnil oficiální stanovisko, aby jasně řekl, zda má v úmyslu docenta Putnu jmenovat, nebo ne,“ myslí si předseda Studentské komory RVŠ a místopředseda Rady Miroslav Jašurek.

„Případné neakceptování návrhu vědecké rady UK na jmenování doc. Putny profesorem považujeme za bezprecedentní zásah do autonomie vysokých škol,“ stojí ve stanovisku Rady. „Prezident podle mého názoru nemá pravomoc posuzovat, kdo má a nemá být profesorem. Od toho zákon stanoví složitou proceduru, do které vstupuje vědecká rada školy, ministerstvo školství i vláda,“ říká Jašurek.

Právě na ministerstvo školství se chce studentská reprezentace také obrátit. „Určitě budeme chtít znát postoj ministra Fialy, protože návrhy na jmenování profesorem procházejí k prezidentovi skrze jeho úřad a on je za oblast vysokého školství politicky odpovědný,“ uvedl předseda SK RVŠ. Podle něj by ministr měl k nastalé situaci zaujmout jasné stanovisko a začít ji řešit, jinak riskuje důvěru ze strany vysokých škol.

Usnesení UP RVŠ a P SK RVŠ:

„Užší předsednictvo Rady VŠ považuje případné neakceptování návrhu vědecké rady UK na jmenování doc. Putny profesorem za bezprecedentní zásah do autonomie vysokých škol. Rada vysokých škol proto vyzývá prezidenta republiky, aby neprodleně objasnil nastalou situaci a zveřejnil své oficiální rozhodnutí ve věci jmenování doc. Putny profesorem.“

O SK RVŠ:

Studentská komora Rady vysokých škol je národní reprezentací vysokoškolských studentek a studentů českých vysokých škol.

Hájí zájmy studujících v jednáních s orgány státní správy i samosprávy (Parlament ČR, ministerstva, kraje) a zastupuje české studentky a studenty v mezinárodních organizacích jako Evropská studentská unie (ESU) nebo Evropská federace doktorandů (EURODOC).

Je součástí Rady vysokých škol, reprezentace akademických obcí vysokých škol. V současné době sdružuje všech 28 veřejných a státních vysokých škol a 9 soukromých vysokých škol.

Kontakt pro tuto zprávu:

Heda Čepelová

tajemnice a tisková mluvčí
tel.: +420 731 072 634
e-mail: tajemnice(zavináč)skrvs.cz