Tisková zpráva, v Praze dne 19. června 2013.

Studenti by za dopravu mohli platit o tisíce korun víc. Návrh Ministerstva dopravy totiž počítá se zrušením státem garantovaných slev na jízdné. Proti jsou studenti, vysoké školy i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Návrh by dnes měla projednat vláda.

Cílem návrhu je omezit praxi dopravců, kteří po státu nárokují slevu vypočítanou z „plného jízdného“, které však nikdo reálně neplatí. „Pokud je problém s tím, jak postupují dopravci, bylo by správné stanovit, jak postupovat smí a jak nemají. Řešením není zrušit slevy, které lidem pomáhají,“ říká předseda Studentské komory Rady vysokých škol, Miroslav Jašurek. Za dopravu dnes studenti platí šest až dvanáct tisíc ročně, částka by se mohla zvednout o čtvrtinu.

Proti návrhu ministra dopravy se staví také samotné vysoké školy. Akademický senát Masarykovy univerzity (AS MU) například upozorňuje, že dojde k omezení dostupnosti vzdělání na základě ekonomických podmínek. Vláda tak půjde proti strategii, kterou sama přijala. Podle akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze (AS UK) se studentské slevy na jízdné rušit nemají, protože jsou ve veřejném zájmu.

Ve stejném duchu se vyjádřila například Vysoká škola chemicko-technologická, Univerzita Hradec Králové, Technická univerzita v Liberci, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně nebo Vysoká škola polytechnická v Jihlavě. Za zachování studentských slev na jízdné v České republice se vyslovila i Evropská studentská unie.

Stanovisko Evropské studentské unie

Návrh ministerstva dopravy je nepřijatelný i pro MŠMT, které proti němu podalo zásadní připomínku. Vláda tak návrh projedná s rozporem. „Podle nás není možné ten návrh nyní schválit, vzhledem k tomu, jak velká míra nesouhlasu s ním panuje,“ říká Jašurek.

O SK RVŠ:

Studentská komora Rady vysokých škol je národní reprezentací vysokoškolských studentek a studentů českých vysokých škol.

Hájí zájmy studujících v jednáních s orgány státní správy i samosprávy (Parlament ČR, ministerstva, kraje) a zastupuje české studentky a studenty v mezinárodních organizacích jako Evropská studentská unie (ESU) nebo Evropská federace doktorandů (EURODOC).

Je součástí Rady vysokých škol, reprezentace akademických obcí vysokých škol. V současné době sdružuje všech 28 veřejných a státních vysokých škol a 9 soukromých vysokých škol.

Kontakt pro tuto zprávu:

Heda Čepelová

tajemnice a tisková mluvčí
tel.: +420 731 072 634
e-mail: tajemnice(zavináč)skrvs.cz