Ke stažení: SKRVS_21_schuze_zapis

Z programu:

  • Volba místopředsedy pro zahraniční záležitosti
  • Principy systému řízení vysokých škol, výzkumu vývoje a inovací v ČR

 

Výsledky:

SK RVŠ se seznámila s materiálem „Principy systému řízení vysokého školství, výzkumu, vývoje a inovací v ČR“. Považujeme tento materiál za předběžný podklad k další diskusi o změnách v oblasti politiky řízení a financování výzkumu v ČR.

 

SK RVŠ se domnívá, že část I tohoto materiálu, která se věnuje vysokému školství, sice věcně souvisí s koncepcí výzkumné politiky, ovšem z pohledu kvality zpracování i rozsahu řešení jednotlivých dílčích témat ji nelze považovat za koncepční dokument. Považujeme navíc za nesystémové, že dokument zahrnuje i témata, která do agendy vysokého školství a výzkumu dle současné vysokoškolské legislativy přímo nespadají (například VOŠ).

 

SK RVŠ proto doporučuje celou první část z materiálu pro další diskuse vypustit.