Vysoké školy potřebují zkvalitnit

Tisková zpráva, v Hradci Králové dne 11. dubna 2014.

Kvalitou vysokých škol se v pátek 11. dubna 2014 na půdě Univerzity Hradec Králové (UHK) zabývali reprezentanti studentů. Konal se zde na toto téma Workshop, který pořádala Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) za podpory UHK.

„Myslíme si, že je důležité, aby studenti přemýšleli o kvalitě vzdělání, které dostávají, a o možnostech jí ovlivnit.“ řekla Aneta Kozáková, předsedkyně Komise pro vysokoškolskou samosprávu SK RVŠ. Na workshop přijelo více než padesát studentských zástupců. Převážně členové Akademických senátů a delegáti Studentské komory Rady vysokých škol. Čas trávili studenti zejména diskusí nad možnostmi samotného hodnocení škol ze strany studentů. Převážně dotazníková šetření totiž ani v rámci Evropy nemají svoje standardy.

„Věřím, že tento workshop může pomoci k nastartování diskuze na vysokých školách a vážím si, že ho spolupořádá právě Univerzita Hradec Králové“ sdělila Jana Kudrnová, předsedkyně Studentské komory Akademického senátu UHK.

„Studenti se zabývali typickými tématy jako uplatnění absolventa VŠ v praxi, ale také otevřeli otázku kvality studentů samotných a hodnotili své řady.“ podotkl Štěpán Esterle, tajemník a tiskový mluvčí SK RVŠ. K příštímu společnému setkání se členové SK RVŠ a senátoři setkají na podzim v rámci dvoudenní konference.

Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) je národní reprezentací studentek a studentů vysokých škol. Je součástí Rady vysokých škol. Členové SK RVŠ jsou delegáti všech veřejných a státních vysokých škol a dále také delegáti z členských soukromých VŠ. SK RVŠ reprezentuje názor českých vysokoškoláků na národní i mezinárodní úrovni, přijímá stanoviska a doporučení na schůzích konaných v přibližně měsíčním intervalu.

 

kontakt pro tuto zprávu:

Štěpán Esterle
tajemník a tiskový mluvčí
tajemnik@skrvs.cz

fotografická příloha:

foto2  foto1