Ke stažení: SKRVS_24_schuze_zapisZ programu:

  • Volba předsedy SK RVŠ (3. kolo)
  • Volba místopředsedy pro organizaci a řízení
  • Výběr zástupce pro jednání s MŠMT ve věci novely Zákona o vysokých školách
  • Vystoupení prof. Ing. Jaromír Vebera, CSc. – náměstka MŠMT pro vysoké školství a výzkum

 

Výsledky:

Předseda Studentské komory Rady vysokých škol nebyl ve třetím kole zvolen. Na nejbližší schůzi proběhne nová volba od prvního kola.

Místopředsedou pro organizaci a řízení byl v prvním kole volby zvolen Daniel Thibaud.

Zástupcem pro jednání s MŠMT ohledně novely Zákona o vysokých školách je zvolen Miroslav Makajev.