Studentská komora Rady vysokých škol se podílela na šetření Doktorandi 2014

V pátek 16. května 2014 skončilo unikátní celorepublikové šetření Doktorandi 2014, které provádělo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Na jeho obsahové přípravě se významně podílela Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ).

Podle tiskové zprávy MŠMT je v rámci šetření osloveno asi 20 000 studentů doktorských studijních programů a výsledky by měly být známy v říjnu. Garantem projektu je doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., t.č. mj. zároveň předseda Rady vysokých škol.

Na výběru tematických okruhů, i na konkrétní formulaci otázek docent Fischer úzce spolupracoval s pracovní skupinou pro doktorské studium SK RVŠ, která navrhla nástřelovou verzi dotazníku a další verze projednávala a připomínkovala. „V rámci těchto jednání byla do šetření zařazena témata jako zázemí pro studium a spolupráce se školitelem, finanční podmínky studentů, motivace ke studiu, průběh a náročnost studia, transparentnost vnitřních grantových soutěží, struktura studijních povinností a mnoho dalších“ řekl František Moulis, koordinátor pracovní skupiny pro doktorské studium.

Šetření je díky takové spolupráci skutečně unikátní. SK RVŠ na jeho základě může lépe stanovit své programové priority v oblasti doktorských studijních programů a získat monitoring potencionálně palčivých témat na vysokých školách napříč Českou republikou.