Ke stažení: SKRVS_26_schuze_zapis

Z programu:

 • Volba předsedy SK RVŠ (3. kolo)
 • Volba místopředsedy SK RVŠ
 • Informace o postupu v jednání o novele zákona o vysokých školách

 

Přijaté usnesení k průběhu jednání o novele zákona o vysokých školách ve znění:

 • SKRVŠ bere na vědomí informace o průběhu jednání o novele zákona o vysokých školách.
 • SKRVŠ žádá:
 1. nepřidávat správním radám veřejných vysokých škol další kompetence nad rámec aktuálně účinné úpravy,
 2. zachovat zákonné zakotvení fakult a jejich práv v současné míře,
 3. zákonem garantovat účast studentů v každé fázi hodnocení kvality – v Radě Akreditačního úřadu, v hodnotících komisích i v Radě pro vnitřní hodnocení,
 4. zajistit účinnou ochranu studentů pro případ zániku akreditace studijního programu,
 5. vyšší zapojení reprezentace vysokých škol do tvorby standardů akreditačního řízení a standardů vnitřního a vnějšího hodnocení,
 6. aby stipendia poskytovaná podle zákona o vysokých školách byla poskytována studentům všech typů vysokých škol.

Usnesení stažení zde: SKRVS_140605_usneseni_novela

 

Další výstupy schůze:

Předseda Studentské komory Rady vysokých škol nebyl zvolen ve třetím kole volby. Na příští schůzi bude nová volba.

Místopředsedou pro zahraniční záležitosti byl ve druhém kole volby zvolen Lukáš Miklas (PA).

Novým koordinátorem pracovní skupiny pro PR se stal Hugo Kysilka (ČVUT).