Ke stažení: SKRVS_MIM_schuze_zapis

Z programu:

  • Informace o činnosti předsednictva
  • Volba předsedy SK RVŠ

 

Výstupy schůze:

Předsedou Studentské komory Rady vysokých škol byl zvolen Daniel Thibaud z Univerzity obrany.

 

Přijaté usnesení ke změnám vyrozumění studentů:

Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) nesouhlasí, aby novela zákona o vysokých školách umožnila náhradní doručení v případě disciplinárního přestupku a vyloučení ze studia. Současně SK RVŠ nesouhlasí s tím, aby bylo možno doručovat vyměření poplatku spojeného se studiem elektronicky. SK RVŠ doporučuje zachování současného stavu, který v potřebné míře respektuje práva studentů.

PDF usnesení ke stažení zde: SKRVS_usneseni_14MIM03