Studenti jednali o budoucnosti ve vysokém školství

Tisková zpráva, v Českých Budějovicích dne 18. října 2014.

Na pětapadesát studentských zástupců z pětadvaceti vysokých škol jednalo od čtvrtka 16. října na Studentské konferenci akademických senátorů a senátorek (KAS 3.0). Celé setkání bylo orámováno tématem „Role vysoké školy ve společnosti dnes a v budoucnu“. V jeho průběhu byly položeny základy nových pozičních dokumentů Studentské komory Rady vysokých škol (SK RVŠ) – národní studentské reprezentace, která tuto konferenci pořádala. Účastníky jednání byli studenti z řad akademických senátorů a členové Studentské komory Rady vysokých škol. Pozvání na konferenci také přijali zahraniční hosté z Evropské studentské unie (ESU) a partnerské Študentské rady vysokých škôl Slovenskej republiky.

Jakou váhu má dnes vysokoškolský titul? Produkují některé školy špatné absolventy? Jak má vypadat efektivní spolupráce vysokých škol a zaměstnavatelů? Jsou studenti doktorského studia jen levná pracovní síla? Na tyto i další témata se vedly diskuze nejen ve studentském kruhu, ale i v rámci panelové diskuze s osobnostmi z oblasti vysokoškolského vzdělávání. „Formálně i neformálně můžeme se zástupci ze studentských komor akademických senátů diskutovat témata, která jsou pro studující českých vysokých škol opravdu důležitá,“ řekl Daniel Thibaud, předseda Studentské komory Rady vysokých škol. „V rámci našeho workshopu jsme vytvořili návrh preambule pro ústavu rozšířené višegrádské skupiny V4+. Studenti tak měli možnost se přímo podílet na tvorbě mezinárodního dokumentu,“ prozradil Lukáš Miklas, místopředseda SK RVŠ pro zahraniční záležitosti.

Hostitelskou školou setkání se stala Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. „Pro naši univerzitu je velkou ctí, že můžeme na naší půdě hostit volené zástupce studentů,“ řekl prof. Michal Bauer, prorektor JU pro akademické záležitosti. Po skončení konference v Českých Budějovicích zůstávají delegáti a delegátky Studentské komory Rady vysokých škol na místě až do neděle. Budou se věnovat svojí agendě v rámci plenárního zasedání.

Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) zastupuje všechny studenty a studentky vysokých škol v České republice. Prosazuje jejich zájmy na národní a mezinárodní úrovni. Členové SK RVŠ jsou delegáti všech veřejných a státních vysokých škol a dále také delegáti z členských soukromých VŠ. SK RVŠ reprezentuje názor českých vysokoškoláků na národní i mezinárodní úrovni, usiluje o spolupráci mezi studujícími a vyučujícími, dialog s vládou České republiky a orgány veřejné správy, a o rozvoj akademické samosprávy.

 

Kontakt pro tuto zprávu:

Štěpán Esterle
tajemník a tiskový mluvčí
tajemnik@skrvs.cz

Fotografická příloha:

IMG_3396 IMG_3395 IMG_3366 IMG_3357