Prohlášení organizátorů Znovu zvonit klíči k chování davu na Albertově

My, zástupci studentských organizací a SK RVŠ, organizátoři akce Znovu zvonit klíči se distancujeme od chování některých účastníků dnešního pietního setkání na Albertově. Akce měla především uctít památku studentů z let 1939 a 1989 a hodnoty a ideály moderního demokratického systému. Účastníci nenechali promluvit rektora Univerzity Karlovy ani přímé účastníky demonstrace ze 17. listopadu 1989.

Nechceme nikomu upírat svobodu projevu, 17. listopadu právě v den, který je se svobodou a demokratickými ideály tak spojený, avšak pokud někdo nesouhlasí se současnou politickou situací, měl možnost se dnes zúčastnit jiných akcí, které byly k vyjádření těchto názorů určeny.

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se zúčastnili pietních aktů před Hlávkovou kolejí a v Žitné ulici, a kteří tímto důstojně uctili Mezinárodní den studentstva – Den boje za svobodu a demokracii.

 

Daniel Thibaud, SK RVŠ

Václava Sedlmajerová, SU ČVUT

Hynek Roubík, AS ČZU, SK RVŠ

Pavlína Novotná, AS VŠCHT Praha

Martin Holý, AS UK

Jiří Sokol, student PřF UK

Marie Dvořáková, student FD ČVUT

 

prohlášení ke stažení (.pdf): Prohlášení organizátorů Znovu zvonit klíči

 

po vydání tohoto prohlášení se k jeho textu připojili:

Předsednictvo Studentské rady Univerzity Pardubice

Předsednictvo Studentské unie Univerzity Karlovy