Ke stažení: SKRVS_28_schuze_zapis

Z programu:

  • Volba místopředsedy pro organizaci a řízení (3. kolo)
  • Volba koorninátora pro ESU (3. kolo)
  • Změny pravidel specifického vysokoškolského výzkumu

Výstupy jednání:

Jan Záhora byl zvolen místopředsedou pro organizaci a řízení.
Filip Příhoda byl zvolen koordinátorem pro Evropskou studentskou unii. (ESU)

Přijatá usnesení:

Usnesení SK RVŠ k pravidlům pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum

Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) pověřuje předsedu SK RVŠ, aby v součinnosti s předsedou RVŠ jednal s ČKR a zástupci MŠMT ve věci změny pravidel pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, a to v následujícím bodě:

  • Potvrzení existence návrhu změn pravidel pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum

V případě, že návrh existuje, SK RVŠ žádá o poskytnutí jeho aktuálního znění k připomínkování v souladu s § 92 zákona o vysokých školách a o následné projednání s MŠMT.