1. schůze            7. ledna (středa!)
  2. schůze            22. ledna
  3. schůze            12. února
  4. schůze            6. – 8. března (výjezdní)
  5. schůze            9. dubna
  6. schůze            14. května
  7. schůze            4. června
  8. schůze            10. září
  9. schůze            9. – 11. října (výjezdní)
  10. schůze            5. listopadu (předpokládané místo konání v Brně)
  11. schůze            3. prosince

Zasedání se konají standardně ve čtvrtek od 14:00, není-li uvedeno v pozvánce jinak. Před začátkem plenárního zasedání probíhají schůze Komisí a Pracovních skupin SK RVŠ.

Termíny ostatních akcí pořádaných SK RVŠ:

Workshop 3.0:     24. dubna (Ostrava)

Doktorandi 1.0:     24.-25. září (Brno)

KAS 4.0:     6.-8. listopadu (Brno)

Cena Jana Opletala:     17. listopadu (Praha)